Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Equilis Prequenza (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Tikkettar - QI05AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equilis Prequenza
ATC: QI05AA01
Sustanza: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull doża ta’ 1 ml:

A/equine-2/South Africa/4/03 (50 AU), A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU).

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni g] all-injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

Doża 1

5 x doża 1

10 x doża 1

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

| wiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Immunita attiva ta’ż zwiemel kontra l-influwenza ekwina.

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

G] all-użu intramuskolari

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Xejn ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2°C – 8°C ), ipproteġi mid-dawl. Tiffriżax

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

13. IL-KLIEM

"GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss - għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

16.NUMRU/I TA’’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/05/056/001

EU/2/05/056/002EU/2/05/056/003EU/2/05/056/004

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza [stamap ċara ta' żiemel]

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3 KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1 doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

G] all-użu intramuskolari

4.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

5.NUMRU TAL-LOTT

<

6.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

7.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"

Kummenti