Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Equilis Prequenza (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Fuljett ta’ tagħrif - QI05AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equilis Prequenza
ATC: QI05AA01
Sustanza: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93
Manifattur: Intervet International BV
{ img] atejn wara l-ewwel kors ta’ tilqim 5 xhur wara l-ewwel kors ta’ tilqim 12-il xahar wara l-ewwel reva``inazzjoni

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Equilis Prequenza, suspensjoni g] all-injezzjoni, g] aż-żwiemel

1L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR F’l-EEA, JEKK DIFFERENTI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Olanda

2.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza, suspensjoni g] all-injezzjoni, g] aż-żwiemel

3 DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Doża kull 1 ml

Sustanza Attiva :

Strejns tal-virus tal-influwenza taż-żwiemel:

A/equine-2/ South Africa/4/03

50 AU1

A/equine-2/ Newmarket/2/93

50 AU

1 : Partijiet antiġeniċi

 

Sustanzi mhux attivi

 

Saponin purifikat

375 mikrogrammi

Kolesterol

125 mikrogrammi

Fosfatidilkolin

62.5 mikrogrammi

4.INDIKAZZJONI (JIET)

Immunizzazzjoni attiva [ ] al żwiemel mill-età ta’ sitt xhur, kontra l-influwenza taż-żwiemel, biex tnaqqas is-sintomi klini`i u l-eskrezzjoni tal-virus, wara l-infezzjoni.

Influwenza

Bidu ta’ immunità: Kemm iddum l-immunita:

5.KONTRADIZZJONIJIET

Xejn

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

ż

Nef] a mifruxa iebsa jew ratba (diametru mass. 5 cm) tista’ tfe[ [ fejn ting] ata l-injezzjoni, li tinżel fi żmien jumejn.F’xi każijiet jista’ jkun hemm uġiegħ fil-post ta’ l-injezzjoni, li jista’ jwassal għal

ebbusija. F’ każijiet rari ħafna jista’ jkun hemm deni, kultant akkumpanjat minn telqa u nuqqas t’aptit, għal ġurnata u sa tlett ijiem f’ċirkustanzi eċċezjonali.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit- tabib veterinarju tiegħek.

7.SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

| wiemel

8.DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

1 ml intramuskolari. Skeda g] at-tilqim

L-ewwel kors tatilqim

Agħti doża wa] da (1 ml) fil-muskolu, skont din l-iskeda:

L-ewwel kors ta’ tilqim: l-ewwel injezzjoni mill-età ta’ 6 xhur u tieni wa] da 4 [ img] at wara.

Riva``inazzjoni

L-ewwel riva``inazzjoni (t-tielet doża) ting] ata 5 xhur wara li jkun spi``a l-ewwel kors. B’din it- tilqima l-immunità kontra l- influwenza taż-żwiemel iddum minn ta’ l-inqas 12 il-xahar.

It-tieni riva``inazzjoni ting] ata wara 12-il xahar mit-tieni kors.

Kull 12 il-xahar huwa rakkomandat li ting] ata tilqima addatata kontra l-influwenza taż-żwiemel, li jkollha l-istrejns A/equi 1/Prague 56, A/equi 2/Newmarket-1/93 u A/equi 2/Newmarket-2/93, sabiex il- livell ta’ immunita jinżamm. (ara skema).

T1

T2

T3

T4

T5

 

 

 

xhur

skema 1

 

 

 

 

 

 

 

Prequenza Prequenza

Prequenza

 

Prequenza

 

Prequenza

Te

Te

 

 

 

Te

 

 

 

Skema 2

 

 

 

 

 

 

 

Prequenza Prequenza

Prequenza

 

Prequenza

 

Prequenza

F’każ ta’ riskju akbar ta’ infezzjoni jew te] id insuffiċenti ta’ kolostrum, tilqima addizjonali tista

ting] ata fir-4 xahar segwita bil-programm komplut ta’ va``inazzjoni (l-ewwel kors ta’ tiqim f’l-età ta’ 6 xhur u doża oħra 4 ġimgħat wara).

9.PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

}alli t-temperatura tal-va``in tilħaq t-temperatura tal-kamra.

10.PERJODU TA’ TIŻMIM

Xejn ġranet.

11.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Aħżen fil-friġġ (2°C – 8°C ), ipproteġi mid-dawl. Tifriżax. Tużax wara d-data ta’ l-iskadenza li hemm fuq it-tikketta.

12.TWISSIJIET SPEĊJALI

Il-mhorien m’g] andhomx jitlaqqmu qabel jag] lqu sitt xhur, spe`jalment jekk imwielda minn dwieb li tlaqmmu għat-tieni darba fl-a] ] ar xahrejn ta’ tqala, g] ax hemm il-possibilita ta’ interferiment mill- antikorpi li [ ejjin mill-omm.

Annimali b’sa] ] ithom biss g] andhom ji[ u mlaqqma.

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott medicinali veterinarju ieħor.

Għaldaqstant deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara kwalunkwe prodott medicinali veterinarju ieħor għanda tittieħed każ b’każ.

T] allat ma’ ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor

13.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kull prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew skart derivat minn tali prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14.DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL- PAKKETT

15.TAGĦRIF IEĦOR

Kaxxa tal-kartun b’10 kunjetti tal-] [ ie[ ta’ 1 ml.

Kaxxa(i) tal-kartun b’ 1, 5 jew 10 siringi tal-] [ ie[ bil-labar, mimlija g] al-lest.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Kummenti