Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Equilis Te (tetanus toxoid) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI05AB03

A. MANIFATTURI

TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL- ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufatturi tas-sustanza bijoloġika attiva

GSK Vaccines GmbH Emil-von Behring-Str.76

35 041 Marburg

Il-Ġermanja

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

L-Olanda

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL- KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata biss b’riċetta veterinarja.

Ċ.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva hija ta’ oriġini bijoloġika intenzjonata li tipproduċi immunità attiva, u għaldaqstant ma taqax taħt ir-Regolament (KE) 470/2009.

L-addittivi elenkati f‘sezzjoni 6.1 tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott huma jew sustanzi ammissibbli li għalihom m’hemmx bżonn ta’ limiti massimi ta’ residwi kif indikat fit-tabella numru 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 jew huma kkunsidrati li ma jaqgħux fi ħdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta użati bħal f’dan il-prodott mediċinali veterinarju.

Kummenti