Equilis Te (tetanus toxoid) – Tikkettar - QI05AB03

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun b’10 kunjetti

Kaxxa tal-kartun b’10 siringi mimlijin għall-lest bil-labar

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Te suspensjoni għall-injezzjoni għaż-żwiemel

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Tetanus toxoid 40 Lf/ml

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 x 1 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu intramuskolari

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Xejn ġranet

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen 2°C – 8°C , Ipproteġi mid-dawl. Tiffriżax

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament tal-Annimali Biss - Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni verterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/05/055/001

EU/2/05/055/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ PPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Kunjett ta’ 1 ml u siringa ta’1ml mimlija għall-lest

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Te [stampa ċara ta’ żiemel]

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

IM

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Xejn ġranet

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru)

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti