Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Equilis West Nile (inactivated chimaeric flavivirus strain...) – Tikkettar - QI05AA10

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equilis West Nile
ATC: QI05AA10
Sustanza: inactivated chimaeric flavivirus strain YF-WN
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun jew plastik

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis West Nile suspensjoni għall-injezzjoni, għaż-żwiemel

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1ml fih:

Strejn inattivat tal- virus kimeriċi Flavivirus YF-WN ≥ 492 AU1 Iscom-Matrix

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 kunjetti x 1 doża

5 siringi mimlija għall-lest x 1 doża 10 siringi mimlija għall-lest x 1 doża

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Fil-muskolu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ, tiffriżax, ipproteġi mid-dawl.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss ,għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

5831 AN Boxmeer

Olanda

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/13/151/0001 (10 kunjetti)

EU/2/13/151/0002 (5 siringi mimlija għall-lest)

EU/2/13/151/0003 (10 siringi mimlija għall-lest)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

Kunjett, siringa mimlija għall-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis West Nile [pittogramm ċar ta'żiemel]

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1 doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

IM

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Kummenti