Equioxx (firocoxib) – Tikkettar - QM01AH90

TAGHRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Tikketta tal-kaxxa tal-kartun

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX 8.2 mg/g paste tal-ħalq.

Firocoxib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Firocoxib 8.2 mg/g

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Paste tal-ħalq.

4.DAQS TAL-PAKKETT

Siringa. 7 siringi.

14-il siringa.

5.SPEĊI GHAL XIEX JUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għaż-żwiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Mill-ħalq.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 26 ġurnata.

Tużax fi dwieb li jipproduċu l-ħalib għall-użu tal-bniedem.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

Ladarba jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Poġġi l-għatu f’postu wara l-użu.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett tal-pakkett .

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, France

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/083/001

EU/2/08/083/004

EU/2/08/083/005

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR ŻGĦIR IMMEDJAT Tikkettar tas-siringa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX 8.2 mg/g paste għall-ħalq għaż-żwiemel

Firocoxib

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) / ATTIVA(I)

Firocoxib 8.2mg/g

3.KONTENUT BĦALA PIZ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

7.32 g ta’ paste għall-ħalq.

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Mill-ħalq

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 26 ġurnata. Tużax fi dwieb li jipproduċu ħalib għall-użu tal-bniedem.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar/sena}

Ladarba miftuħ, uża fi żmien 3 xhur.

8.IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Tikketta fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX soluzzjoni ta’ 20mg/ml għal injezzjoni

Firocoxib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) SUSTANZI OĦRA

Firocoxib 20 mg/ml

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

25ml

6 x 25 ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għaż-żwiemel

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fil-vina.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: Laħam u ġewwieni: 26 ġurnata

Tużax fi dwieb li jipproduċu ħalib għall-konsum tal-bniedem.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

10. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar / sena}

Ladarba jinfetaħ uża fi żmien xahar.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett .

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għall-kura tal-annimali biss.

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/083/002

EU/2/08/083/003

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

Tikketta fuq il-kunjett - 25 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX soluzzjoni ta’ 20mg/ml għal injezzjoni għaż-żwiemel

Firocoxib

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Firocoxib 20 mg/ml

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

25 ml

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

IV

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 26 ġurnata.

Tużax fi dwieb li jipproduċu ħalib għall-konsum tal-bniedem.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lot

7. DATA TA' SKADENZA

EXP

Jekk infetaħ uża fi żmien xahar.

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGHRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX 57 mg pilloli li jintmagħdu għaż-żwiemel firocoxib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Firocoxib 57 mg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

pillola li jintmagħdu

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 pilloli

30 pillola

60 pillola

180 pillola

5. SPEĊI GHAL XIEX JUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għaż-żwiemel (450-600 kg)

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 26 ġurnata.

Tużax fi dwieb li jipproduċu l-ħalib għall-użu tal-bniedem.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Għal żwiemel biss li jiżnu 450-600 kg.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx ’il fuq minn 30° C.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett tal-pakkett .

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/083/006 10 pilloli

EU/2/08/083/007 30 pillola

EU/2/08/083/008 180 pillola

EU/2/08/083/009 60 pillola

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR ŻGĦIR IMMEDJAT Tikketta tal-flixkun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX 57 mg pillola li jintmagħdu għaż-żwiemel firocoxib

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) / ATTIVA(I)

Firocoxib 57 mg

3. KONTENUT BĦALA PIZ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

60 pillola

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża.

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 26 ġurnata. Tużax fi dwieb li jipproduċu ħalib għall-użu tal-bniedem.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7. DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar/sena}

8. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-BLISTERS JEW FOLJI

BLISTERS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EQUIOXX 57 mg pillolI li jintmagħdu

Firocoxib

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ceva Santé Animale.

3.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti