Equip WNV (Duvaxyn WNV) (inactivated West Nile virus, strain...) – Tikkettar - QI05AA10

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equip WNV (Duvaxyn WNV)
ATC: QI05AA10
Sustanza: inactivated West Nile virus, strain VM-2
Manifattur: Zoetis Belgium SA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta’ 2, 4or 10 siringi tal-polipropilin mimlija bil-lest b’doża waħda.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equip WNV emulsjoni għal injezzjoni għaż-żwiemel

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih:

Virus West Nile inattivat, razza VM-2

(1.0-2.2 RP)

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Emulsjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

2 siringi b’doża waħda

4 siringi b’doża waħda

10 siringi b’doża waħda

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu għal ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Il-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-provvista u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju jista’ jiġi pprojibit f’xi Stat Membru fit-territorju kollu tiegħhu jew f’parti minnu, ara l- fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MAJIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/08/086/004 (2 siringi tal-ħġieġ b’doża waħda)

EU/2/08/086/005 (4 siringi tal-ħġieġ b’doża waħda)

EU/2/08/086/006 (10 siringi tal-ħġieġ b’doża waħda)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Siringa b’doża waħda

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equip WNV injezzjoni għaż-żwiemel

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Virus West Nile inattivat, razza VM-2

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1 ml

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

IM.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għal kura tal-annimali biss.

Kummenti