Equisolon (Prednisolone) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QH02AB06

A.MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott

LelyPharma B.V.

Zuiveringsweg 42

8203 AA Lelystad

Il-Pajjiżi l-Baxxi

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata b’riċetta ta’ tabib.

C.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva f’Equisolon hija sustanza ammissibbli kif deskritt fit-tabella numru 1 fl-anness għar- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010:

Sustanza

Residwu

Speċi tal-

MRL

Tessuti

Dispożizz

Klassifikazzjoni

farmakoloġikament

li

annimal

 

 

fil-mira

jonijiet

terapewtika

 

attiva

jimmarka

 

 

 

 

oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednisolone

Prednisol

Equidae

4 μg/kg

Muskoli

L-EBDA

Kortikojdi

/

 

one

 

μg/kg

Xaħam

ANNOT

Glukokortikojdi

 

 

 

 

μg/kg

Fwied

AZZJONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μg/kg

Kliewi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1 tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott (SPC) huma jew sustanzi ammissibbli li għalihom m’hemmx bżonn ta’ limiti massimi ta’ residwi (MRLs) kif indikat fit-tabella numru 1 tal-anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010, jew huma kkunsidrati li ma jaqgħux fi ħdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta użati bħal f’dan il-prodott mediċinali veterinarju.

Kummenti