Equisolon (Prednisolone) – Tikkettar - QH02AB06

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN - Qratas

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equisolon 100 mg trab orali għaż-żwiemel

Equisolon 300 mg trab orali għaż-żwiemel

Equisolon 600 mg trab orali għaż-żwiemel prednisolone

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

100 mg prednisolone

300 mg prednisolone

600 mg prednisolone

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab orali.

4.DAQS TAL-PAKKETT

20 x 3 g

10 x 9 g

10 x 18 g

5.SPEĊI FIL-MIRA

Żwiemel.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għal użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.PERJODU TA’ TIŻMIM

Perjodu ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 10 ijiem.

Mhux awtorizzat li jintuża fi dwieb li jipproduċu l-ħalib għall-konsum tan-nies.

9.TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA’ SKADENZA

JIS ............

Ikel imħallat mal-prodott mediċinali veterinarju għandu jinbidel jekk ma jiġix ikkonsmat fi żmien 24 siegħa.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Qratas miftuħin m’għandhomx jinħażnu.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW

RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għall-kura tal-annimali biss.

Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Il-Pajjiżi l-Baxxi

16.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/161/001-003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT QRATAS (3, 9 u 18-il gramma)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equisolon 100 mg trab orali għaż-żwiemel

Equisolon 300 mg trab orali għaż-żwiemel

Equisolon 600 mg trab orali għaż-żwiemel

Prednisolone

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Le Vet B.V.

3.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

4.DATA TA’ SKADENZA

JIS

5.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN - Vażett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equisolon 33 mg/g trab orali għaż-żwiemel

Prednisolone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

33.3 mg/g prednisolone.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab orali.

4. DAQS TAL-PAKKETT

180 g.

504 g.

Mgħarfa tal-kejl hija inkluża.

5. SPEĊI FIL-MIRA

Żwiemel.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għal użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. PERJODU TA’ TIŻMIM

Perjodu ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: 10 ijiem.

Mhux awtorizzat li jintuża fi dwieb li jipproduċu l-ħalib għall-konsum tan-nies

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

Ladarba jinfetaħ, uża sa 4 ġimgħat wara.

Ikel imħallat mal-prodott mediċinali veterinarju għandu jinbidel jekk ma jiġix ikkonsmat fi żmien 24 siegħa.

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-kontenitur oriġinali. Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW

RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għall-kura tal-annimali biss.Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Il-Pajjiżi l-Baxxi

16. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/161/004

EU/2/14/161/005

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Vażett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equisolon 33 mg/g trab orali għaż-żwiemel prednisolone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

33.3 mg/g prednisolone.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab orali.

4. DAQS TAL-PAKKETT

180 g

504 g

5. SPEĊI FIL-MIRA

Żwiemel

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. PERJODU TA’ TIŻMIM

Perjodu ta’ tiżmim:Laħam u ġewwieni:10 ijiem.

Mhux awtorizzat li jintuża fi dwieb li jipproduċu l-ħalib għall-konsum tan-nies.

9. TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ladarba jinfetaħ, uża sa 4 ġimgħat wara.

Ikel imħallat mal-prodott mediċinali veterinarju għandu jinbidel jekk ma jiġix ikkonsmat fi żmien 24 siegħa.

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-kontenitur oriġinali. Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW

RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għall-kura tal-annimali biss - għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Il-Pajjiżi l-Baxxi

16. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/161/004

EU/2/14/161/005

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Kummenti