Halocur (halofuginone) – Tikkettar - QP51AX08

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Halocur
ATC: QP51AX08
Sustanza: halofuginone
Manifattur: Intervet International BV

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Flixkien ta’ 500ml/1000ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

HALOCUR 0.5mg/ml taħlita likwida li tittieħed mill-ħalq għall-għoġġiela.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Bażi ta’ Ħalofuġinon (bħala lactate)

0.50 mg/ml

A`idu benżoiku (E210)

1.00 mg/ml

Tartariżin (E102)

0.03 mg/ml

 

 

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

Soluzzjoni likwida li tittieħed mill-ħalq

 

4.DAQS TAL-PAKKETT

Flixkun ta’ 500ml li fih 490ml tal-prodott/ Flixkun ta’ 1000ml li fih 980ml tal-prodott.

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għoġġiela li għadhom jitwieldu

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Għoġġiela li għadhom jitwieldu:

Prevenzjoni kontra dijareja ikkawżata minn Cryptosoridium pavarum,f’irziezet li għandhom storja ta’ kriptosporidjosi. Il-kura għandha tibda fl-ewwel 24-48 siegħa wara t-twelid.

Tnaqqis ta’ in`idenza ta’ dijareja ikkawżata minn Cryptosoridium pavarum. Il-kura għandha tibda fi żmien 24 siegħa wara li tkun bdiet id-dijareja.

Fiż-żewġ każijiet, tnaqqis fit-tneħħija tal-uo`isti ġiet demonstrata.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

IL-prodott għandu jingħata lill-għoġġiela fil-ħalq wara l-ikel.

35kg < għoġġiela ≤ 45kg : 8 ml HALOCUR darba kuljum għal sebat ijiem konsekuttivi.

45kg < għoġġiela < 60kg : 12 ml HALOCUR darba kuljum għal sebat ijiem konsekuttivi.

Jekk l-annimal jiżen iktar jew inqas wieħed għandu juża l-formola ta’ 2ml/10kg.

10/12

Sabiex wieħed jassigura li d-doża hija tajba, wieħed għandu juża siringa jew strument ieħor adattat għall-amministrazzjoni fil-ħalq.

Il-kura għandha tingħata fl-istess ħin kuljum.

Jekk għoġol ġie trattat b’dan il-prodott, kull ġħoġol li jitwieled wara irid jibqa’ jiġi trattat sakemm il- periklu ta’ dijareja minn C.parvum jippersisti fir-razzett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Laħam u Interjur :13 il- gurnata

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Tużax fuq stonku vojt.

Tużax f’każ ta’ dijareja li ilha aktar minn 24 siegħa u f’annimali dgħajfa.

Jekk se titratta għoġġiela anoressi`i, amministra l-prodott ma tahlita ta’ nofs litru electrolytes. L- annimali għandhom jingħataw kolostrum biżżejjed skond pratti`i tat-trobbija tajba.

Doża eċċesiva:

Minħabba li sintomi ta’ tossi`ita’ jibdew jidhru meta tingħata doża terapewtika doppja, huwa ne`essarju li wieħed jamministra l-prodott strettament kif rakkomandat. Sintomi ta’ tossi`ita’ jinkludu: dijareja, demm fil-ħmieġ, tnaqqis fl-aptit, l-annimali jixxotta, telqa u għejja. Jekk ikun hemm dawn is- sintomi wieħed għandu jwaqqaf il-kura u l-annimali jingħata ħalib jew sostitut tal-ħalib. Jista’ wkoll ikun hemm bżonn li l-annimali jiġi kkurat għad-diżidrazzjoni.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali lill-annimali:

Għal min juża il-prodott.

Kuntatt kontinwu jew ripetittiv mal-prodott jista’ jikkawża allergiji

Evita kuntatt tal-prodott mal-ġilda jew l-għajnejn. F’każ ta’ kuntatt mal-ġilda jew l-għajnejn, laħlaħ sewwa bl-ilma. Jekk l-irritazzjoni fl-għajnejn tipersisti, ara tabib.

Ilbes ingwanti protetivi waqt li qed tuża dan il-prodott.

Aħsel idejk wara li tuża dan il-prodott.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

La darba jinfetaħ uża fi żmien 6 xhur

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ l-ebda kondizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

HALOCUR ma għandu qatt jitħalla jmur man-nixxiegħat tal-ilma minħabba li jista’ jkun ta' periklu għall- ħut jew ħlejqiet oħra akwatici.

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

11/12

13. IL-KLIEM

"GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss - Sabiex jiġu mogħtija biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/99/013/001-0020

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

<Lott> <lott> <Numru tal-lott> {numru}

12/12

Kummenti