Masivet (masitinib mesylate) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QL01XE90

A.Il-MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Franza

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL- PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Ċ.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

Kummenti