Masivet (masitinib mesylate) – Tikkettar - QL01XE90

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-Kartun

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

MASIVET 50 mg pilloli miksijin b’rita għall-klieb.

Masitinib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U TA’ SUSTANZI OĦRA

Masitinib 50 mg

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

4.DAQS TAL-PAKKETT

30 pillola

5.SPEĊIJIET GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

8.PERJODU TA’ TIŻMIM

Ma jgħoddx f’dan il-każ

9.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

10.DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sew.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U L-KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament tal-annimali biss - prodott mediċinali li jingħata biss bir-riċetta tal-veterinarju.

14.IL-KLIEM “ŻOMMU FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Franza

16.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Flixkun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

MASIVET 50 mg pilloli miksijin b’rita għall-klieb.

Masitinib

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Masitinib 50 mg

3.KONTENUT

30 pillola

4.MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

5.PERJODU TA’ RTIRAR

Ma jgħoddx f’dan il-każ

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8.IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-Kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

MASIVET 150 mg pilloli miksijin b’rita għall-klieb.

Masitinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U TA’ SUSTANZI OĦRA

Masitinib 150 mg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

4. DAQS TAL-PAKKETT

30 pillola

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

8. PERJODU TA’ TIŻMIM

Ma jgħoddx f’dan il-każ

9. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

10. DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}:

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sew.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U L-KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament tal-annimali biss - prodott mediċinali li jingħata biss bir-riċetta tal-veterinarju.

14. IL-KLIEM “ŻOMMU FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Franza

16. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/08/087/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Flixkun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

MASIVET 150 mg pilloli miksijin b’rita għall-klieb.

Masitinib

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Masitinib 150 mg

3. KONTENUT

30 pillola

4. MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

5. PERJODU TA’ RTIRAR

Ma jgħoddx f’dan il-każ

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8. IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament tal-annimali biss.

Kummenti