Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Sustanza: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Manifattur: Intervet International BV

Kontenut tal-Artiklu

A.MANIFATTUR TAS-SUSTANZI BIJOLOĠIĊI ATTIVI U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur tas-sustanzi bijoloġiċi attivi

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer In-Netherlands

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer In-Netherlands

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL- KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Mhux appklikabbli

Kummenti