Novaquin (meloxicam) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QM01AC06

A.MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

In-Netherlands

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata b’riċetta ta’ tabib.

C.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva f’Novaquin hi sustanza ammissibbli kif deskritt fit-tabella numru 1 fl-anness għar- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010:

Sustanza attiva

Residwu li

Speċe tal-

MRL

Tessuti

Dispożiz

Klassifikazzjoni

b’mod

jimmarka

annimal

 

fil-mira

zjonijiet

terapewtika

farmakoloġiku

 

 

 

 

oħrajn

 

Melossikam

Melossikam

Gniedes,

20 μg/kg

Muskoli

L-ebda

Mediċini

 

 

mogħoż,

65 μg/kg

Fwied

entrata

antiinfjammatorji/

 

 

qżieżeż,

65 μg/kg

Kliewi

 

Mediċini mhux

 

 

fniek,

 

 

 

sterojdi

 

 

Equidae

 

 

 

antiinfjammatorji

 

 

Gniedes,

15 μg/kg

Ħalib

 

 

 

 

mogħoż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-eċċipjenti elenkati f‘sezzjoni 6.1 tal-Karatteristiċi tal-Prodott fil-Qosor (SPC) huma jew sustanzi ammissibbli li għalihom it-tabella numru 1 tal-anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tindika li mhumiex meħtieġa MRLs jew huma kkunsidrati li ma jaqgħux fl-ambitu tar- Regolament (KE) Nru 470/2009 meta użati bħal f’dan il-prodott.

Kummenti