Novaquin (meloxicam) – Tikkettar - QM01AC06

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Novaquin 15 mg/ml sospensjoni orali għaż-żwiemel melossikam

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Melossikam

15 mg/ml

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Sospensjoni orali

4.DAQS TAL-PAKKETT

125 ml

336 ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Ħawwad tajjeb mill-inqas 20 darba qabel l-użu. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim:

Laħam u ġewwieni tal-annimal: 3 ijiem.

Mhux awtorizzat għall-użu fi żwiemel li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem.

9.TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

Żmien kemm idum tajjeb flixkun miftuħ: 5 xhur.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel lużu.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel lużu.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TA’ ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura ta’ annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta ta’ veterinarju.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

In-Netherlands

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/15/186/001 125 ml

EU/2/15/186/002 336 ml

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Flixkun HDPE

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Novaquin 15 mg/ml sospensjoni orali għaż-żwiemel melossikam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Melossikam

15 mg/ml

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Sspensjoni orali

4. DAQS TAL-PAKKETT

125 ml

336 ml

5.SPEĊI LI FUQHOM SER JINTUŻA L-PRODOTT

Żwiemel

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7.METODU U MOD(I) TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ħawwad tajjeb mill-inqas 20 darba qabel l-użu. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim:

Laħam u ġewwieni tal-annimal: 3 ijiem.

Mhux awtorizzat għall-użu fi żwiemel li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem.

9. TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża sa ...

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TA’ ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura ta’ annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta ta’ veterinarju.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Le Vet Beheer B.V.

In-Netherlands

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/15/186/001 125 ml

EU/2/15/186/002 336 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

Kummenti