Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QL03AX

A. MANIFATTUR

TAS-SUSTANZA BIOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufatturi tas-sustanza bioloġika attiva

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon France

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes

Rue de ħ’Aviation

69800 Saint Priest France

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest France

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti