Palladia (toceranib) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QL01XE91

A.MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott. Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) L-ITALJA

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Ċ. DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti