Palladia (toceranib) – Tikkettar - QL01XE91

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett tal-kartun/pilloli

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Palladia pilloli miksija b’rita ta’ 10 mg għal klieb. Palladia pilloli miksija b’rita ta’ 15 mg għal klieb. Palladia pilloli miksija b’rita ta’ 50 mg għal klieb. toceranib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pillola fiha 10 mg toceranib (bħala fosfat ta’ toceranib)

Kull pillola fiha 15 mg toceranib (bħala fosfat ta’ toceranib)

Kull pillola fiha 50 mg toceranib (bħala fosfat ta’ toceranib)

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija b’rita.

4.DAQS TAL-PAKKETT

20 pillola

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI {Alu-PVC/Blisters}

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Palladia pilloli ta’ 10 mg għal klieb. (skema viżiva) Palladia pilloli ta’ 15 mg għal klieb.

Palladia pilloli ta’ 50 mg għal klieb. toceranib

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis

3.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti