Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Proteq West Nile (vCP2017 virus) – Tikkettar - QI05AX

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

KAXXA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Proteq West Nile suspensjoni għall-injezzjoni.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Kull doża ta’ ml fiha:

 

 

Sustanzi Attivi :

 

 

West Nile (vCP2017) ........................................................................................

6.0 sa 7.8 log 10 CCID50

 

Adjuvant:

 

 

Carbomer............................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

1 x doża

 

 

2 x doża

 

 

 

 

5 x doża

 

 

 

 

10 x doża

 

 

 

 

 

5.

SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

 

Żwiemel.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fil-muskolu.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

10.DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar/sena}

Uża immedjatament wara li jinfetaħ.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ

Tiffriżax

Ipproteġi mid-dawl

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

13. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss. għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/11/129/001 1 x doża

EU/2/11/129/002 2 x doża

EU/2/11/129/003 5 x doża

EU/2/11/129/004 10 x doża

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

Tikketta tal-fjal

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Proteq West Nile

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

Aqra l-fuljett tal-pakett qabel l-użu.

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

doża

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

IM

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

Kummenti