ProteqFlu-Te (A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox...) – Tikkettar - QI05AI01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: ProteqFlu-Te
ATC: QI05AI01
Sustanza: A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid
Manifattur: Merial

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Pakkett ewlieni għal 10 dożi: 10 kunjetti ta’ doża

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProteqFlu-Te.

Suspensjoni għall-injezzjoni għaż-żwiemel.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Doża waħda ta’ ml fiha:

 

 

Sustanzi Attivi:

 

 

Influenza A/eq/ Ohio/94 {H3N8} (vCP2242) ...........................................................

≥ 5.3 log 10 FAID50

 

Influenza A/eq/Richmond/1/07 {H3N8} (vCP3011).................................................

≥ 5.3 log 10 FAID50

 

Clostridium tetani toxoid ..............................................................................................................

≥ 30 IU

Adjuvant:

 

Carboner............................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

Suspensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

10x1 ml (10 dożi,).

 

 

 

 

 

5.

SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

 

 

 

 

 

 

Żwiemel.

 

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett tal-pakett qabel l-użu.

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fil-muskolu.

Aqra l-fuljett tal-pakett qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: Xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

JISKADI

Uża immedjatament wara li jinfetaħ.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C-8 °C.). Tiffriżax. Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra il-fuljett tal-pakkett qabel tuż

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/03/038/005

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

{Kunjett}

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProteqFlu-Te

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Aqra l-fuljett tal-pakett qabel l-użu.

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

Doża

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fil-muskolu.

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA’ SKADENZA

JISKADI

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti