ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Tikkettar - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Sustanza: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Manifattur: Merial

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Pakkjar ewlieni għal 10 dożi: 10 fjali ta’ doża

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProteqFlu

Suspensjoni għall-injezzjoni għaż-żwiemel.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Doża waħda ta’ ml fiha:

 

 

Sustanzi Attivi:

 

 

Influenza A/eq Ohio/94 {H3N8} (vCP2242) ............................................................

>5.3 log 10 FAID 50

 

Influenza A/eq/Richmond/1/07{H3N8} (vCP3011)..................................................

>5.3 log 10 FAID 50

 

Adjuvant:

 

 

Carboner.............................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

Suspensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

10x1 ml (10 dożi,).

 

 

 

 

 

5.

SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

 

 

 

 

 

 

Żwiemel.

 

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fil-muskolu.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: Xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

JISKADI

Uża immedjatament wara li jinfetaħ.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 ˚C–8 ˚C). Tiffriżax. Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/03/037/005

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

{Kunjett}

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProteqFlu

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

Doża

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fil-muskolu.

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA’ SKADENZA

JISKADI

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti