Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Tikkettar - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Sustanza: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Manifattur: Merial

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett li għandu 10 fliexken ta’ lijofiliżat u 10 fliexken ta’ solvent

Pakkett li għandu 50 flixkun ta’ lijofiliżat u 50 flixkun ta’ solvent

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Purevax RCPCh FeLV lijofiliżat u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Għal kull doża ta’ ml:

≥ 104.9 CCID501

 

FHV (strejn F2)..............................................................................................................

 

FCV (strejn 431 u G1)...................................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

 

Chlamydophila felis (strejn 905) ....................................................................................

≥ 103.0 EID502

 

FPV (PLI IV).................................................. ...............................................................

≥ 103.5 CCID501

 

Virus rikombinant tal-canarypox FeLV (vCP97)...........................................................

≥ 107.2 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

Lijofiliżat u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

Lijofiliżat (doża 10x1 ) + solvent (10x1)

 

 

Lijofiliżat (doża 50x1) + solvent (50 flixkun ta’ doża50x1)

 

 

 

 

 

5.

SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

 

Qtates.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tużu

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu taħt il-ġilda.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP (XX/SSSS)

Ladarba rikostitwit uża immedjatament.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ .

Ipproteġi mid-dawl.

Tiffriżax.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29, avenue Tony Garnier -69007 LYON FRANCE

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/04/047/001 Lijofiliżat (10 fliexken ta’ doża ) + solvent (10 fliexken ta’ doża) EU/2/04/047/002 Lijofiliżat (50 flixkun ta’ doża) + solvent (50 flixkun ta’ doża)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Flixkun ta’ lijofiliżat

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Purevax RCPCh FeLV.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

Doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP (xx/ssss)

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Flixkun ta’ solvent

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Purevax RCPCh FeLV solvent

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP (xx/ssss)

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Kummenti