Quadrisol (vedaprofen) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QM01AE90

A.MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

IL-BELĠJU

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Is-sustanza attiva f’Quadrisol 5 mg/ml soluzzjoni intramammarja għal baqar hija sustanza ammissibbli kif deskritt fit-tabella numru 1 fl-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010:

Sustanza

Residwu

Speċe tal-

MRL

Tessuti

Dispożizzjonijie

farmakoloġikament

li

annimal

 

mmirati

t

attiva

jimmarka

 

 

 

oħrajn

vedaprofen

vedaprofen

Ekwini

1000 µg/kg

Kliewi

 

 

 

 

100 µg/kg

Fwied

 

 

 

 

50 µg/kg

Muskoli

 

 

 

 

20 µg/kg

Xaħam

 

L-addittivi elenkati f‘sezzjoni 6.1 tal-karatteristiċi tal-prodott fil-qosor huma jew sustanzi ammissibbli li għalihom m’hemmx bżonn ta’ limiti massimi ta’ residwi kif indikat fit-tabella numru 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 jew huma kkunsidrati li ma jaqgħux fi ħdan l-

iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta użati bħal f’dan il-prodott mediċinali veterinarju.

Kummenti