Quadrisol (vedaprofen) – Tikkettar - QM01AE90

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

100 mg /ml ġell orali għaż-żwiemel

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Quadrisol 100 mg /ml ġell orali għaż-żwiemel

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Vedaprofen: 100 mg/ml

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġell orali

4.DAQS TAL-PAKKETT

Siringa ikkalibrata li fiha 30 ml ġell 3 siringi ikkalibrati li fihom 30ml ġell

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Tnaqqis ta’ nfjammazzjoni u serħan mill-uġigħ.

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-amministrazzjoni mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim:

Laħam u Interjur: 12-il ġurnata

Mhux permess li jintuża f'annimali li qed jaħilbu u li l-ħalib tagħhom qed jintuża għall-konsum tan- nies.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Jekk ikun hemm effetti mhux mixtieqa waqqaf il- kura. Tużax fi dwieb li qed ireddgħu.

Ghal lista sħiħa ta’ kontra-indikazzjonijiet, aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar / sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

M’hemmx prekawzjonijiet speċjali għal ħażna.

Żmien li l-prodott jibqa’ tajjeb wara li jkun infetaħ: xahrejn

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” u KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL--AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

IN-NETHERLANDS

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/97/005/001 (1 x 30ml)

EU/2/97/005/005 (3 X 30ml)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

{tiketta fuq s-siringa}

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Quadrisol 100 mg /ml ġell orali għaż-żwiemel

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Vedaprofen:

100 mg/ml

Propajlin glajkol:

130 mg/ml

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

30 ml

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-amministrazzjoni mill-ħalq.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim:

Laħam u Interjur: 12-il ġurnata

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar / sena}

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti