Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Tikkettar - QN05CM18

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna (1 f'siringa mimlija minn qabel)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Sileo 0.1 mg/ml ġell oromukożali għall-klieb dexmedetomidine hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml: Dexmedetomidine hydrochloride 0.1 mg

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġell oromukożali

4.DAQS TAL-PAKKETT

1 x 3 ml siringa orali

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu għall-mukuża tal-ħalq.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Kodiċi QR li għandu jiġi inkluż + www.sileodog.com

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP: {xahar/sena}

Ladarba jinfetaħ uża fi żmien 4 ġimgħat.

Ladarba jkun infetaħ uża sa...

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

L-għatu għandu jitpoġġa f'postu wara l-użu.

Erġa' poġġi s-siringa orali fil-kartuna ta' barra immedjatament wara kull użu.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

13. IL-KLIEM

"GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

ORIONCORPORATION

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

IL-FINLANDJA

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml siringa orali)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

Istruzzjonijiet biex tiftaħ il-pakkett:

1.

2.

3.

1.Imbotta biex tkisser is-siġill abjad.

2.Imbotta biex tkisser is-siġill isfar.

3.Imbotta s-siġill isfar u iġbed biex tiftaħ

Kliem fuq is-siġilli:

Imbotta

Iġbed

Fuq il-parti ta' ġewwa tal-kartuna:

Meta tagħlaq, aċċerta ruħek li l-istampi tal-klieb ikunu allinjati u li l-kartuna tkun magħluqa tajjeb.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 u 20 x 1 siringi mimlija għal-lest)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Sileo 0.1 mg/ml ġell oromukożali għall-klieb dexmedetomidine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml: Dexmedetomidine hydrochloride 0.1 mg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġell oromukożali

4. DAQS TAL-PAKKETT

3 pakketti ta' siringi orali (3 ml)

5 pakketti ta’ siringi orali (3 ml)

10 pakketti ta’ siringi orali (3 ml)

20 pakkett ta’ siringi orali (3 ml)

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu għall-mukuża tal-ħalq.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA’ SKADENZA

EXP: {xahar/sena}

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

13. IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

Dan il-pakkett multiplu mhuwiex intenzjonat li jiġi fornut direttament lil sid l-annimal. (għal pakketti multipli ta’ 5 x 1, 10 x 1 u 20 x 1 biss)

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

ORIONCORPORATION

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

IL-FINLANDJA

16. NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) siringi orali)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) siringi orali)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) siringi orali)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) siringi orali)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Siringa orali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Sileo 0.1 mg/ml ġell oromukożali

dexmedetomidine HCl

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

Dexmedetomidine hydrochloride 0.1 mg

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

3 ml

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu għall-mukuża tal-ħalq.

5.ŻMIEN TA' TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP: {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti