Stronghold (selamectin) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QP54AA05

A.MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Ma jgħoddx

Kummenti