Stronghold (selamectin) – Tikkettar - QP54AA05

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KAXXA, 15 mg (3 u 15-il pipetta)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Stronghold 15 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-qtates u l-klieb < 2.5 kg. Selamektin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

15 mg selamektin

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal użu topikali.

4.DAQS TAL-PAKKETT

3 pipetti

15-il pipetta.

0.25 ml

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates u klieb li jiżnu 2.5 kg jew anqas

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu topikali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel tuża.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura l-fuq minn 30 °C. Aħżen fil-pakkett tal-folja, mhux miftuħ f’post xott.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

" GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL- PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/99/014/001 (3 pipetti)

EU/2/99/014/012 (15-il pipetta)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KAXXA, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 u 6 pipetti)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Stronghold 30 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 2.6-5.0 kg Stronghold 60 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 5.1-10.0 kg Stronghold 120 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 10.1-20.0 kg Stronghold 240 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 20.1-40.0 kg Stronghold 360 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 40.1-60.0 kg Selamektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Selamektin 30 mg

Selamektin 60 mg

Selamektin 120 mg

Selamektin 240 mg

Selamektin 360 mg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal użu topikali.

4. DAQS TAL-PAKKETT

3 pipetti

6 pipetti

0.25 ml

0.5 ml

1.0 ml

2.0 ml

3.0 ml

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb li jiżnu bejn 2.6 kg u 5.0 kg.

Klieb li jiżnu bejn 5.1 kg u 10.0 kg.

Klieb li jiżnu bejn 10.1 kg u 20.0 kg.

Klieb li jiżnu bejn 20.1 kg u 40.0 kg.

Klieb li jiżnu bejn 40.1 kg u 60.0 kg.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu topikali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel tuża.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura l-fuq minn 30 °C. Aħżen fil-pakkett tal-folja, mhux miftuħ f’post xott.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

" GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16. NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipetti)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipetti)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipetti)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KAXXA, 45 mg. 60 mg (3 u 6 pipetti)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Stronghold 45 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-qtates 2.6-7.5 kg Stronghpold 60 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-qtates 7.6-10.0 kg Selamektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Selamektin 45 mg

Selamektin 60 mg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal użu topikali.

4. DAQS TAL-PAKKETT

3 pipetti

6 pipetti

0.75 ml

1.0 ml

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates li jiżnu bejn 2.6 kg u 7.5 kg.

Qtates li jiżnu bejn 7.6 kg u 10.0 kg.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu topikali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel tuża.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura l-fuq minn 30 °C. Aħżen fil-pakkett tal-folja, mhux miftuħ f’post xott.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM " GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16. NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/99/014/002 (3 pipetti)

EU/2/99/014/008 (6 pipetti)

EU/2/99/014/013 (3 pipetti)

EU/2/99/014/014 (6 pipetti)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA FUQ IL-FOLJA, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Stronghold 15 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-qtates u l-klieb < 2.5 kg. Stronghold 30 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 2.6-5.0 kg Stronghold 45 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-qtates 2.6-7.5 kg Stronghold 60 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 5.1-10.0 kg Stronghold 60 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-qtates 7.6-10.0 kg Stronghold 120 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 10.1-20.0 kg Stronghold 240 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 20.1-40.0 kg Stronghold 360 mg soluzzjoni għal użu topikali għall-klieb 40.1-60.0 kg

Selamektin

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

15 mg selamektin

30 mg selamektin

45 mg selamektin

60 mg selamektin

120 mg selamektin

240 mg selamektin

360 mg selamektin

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu topikali

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM " GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti