Suprelorin (deslorelin acetate) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QH01CA93

A. SID/S-SIDIEN

TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Brecon Pharmaceuticals Ltd.

Hay-on-Wye HR3 5PG

Ir-Renju Unit

VIRBAC

1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros

FRANZA

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-

KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Sabiex jiġi mogħti biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Dak li għandu l-awtorizzazzjoni ta’ dan il-kummerċ għandu jinforma il-Kummissjoni Ewropea dwar il-pjanijiet tal-kummerċ għall-prodott mediċinali awtorizzat minn din id-deċiżjoni.

C.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-

KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV

Mhux applikabbli.

D.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti