Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Tikkettar - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Sustanza: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Manifattur: Ceva Sante Animale

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxi tal-kartun ta’ 1, 3, 4, 6, 12, 24 u 48 applikatur lokalizzat

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Vectra 3D soluzzjoni għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg

Vectra 3D soluzzjoni għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg

Vectra 3D soluzzjoni għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg

Vectra 3D soluzzjoni għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg

Vectra 3D soluzzjoni għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg

Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull applikatur lokalizzat fih dinotefuran 44 mg / pyriproxyfen 3.9 mg / permethrin 317 mg Kull applikatur lokalizzat fih dinotefuran 87 mg / pyriproxyfen 7.7 mg / permethrin 635 mg Kull applikatur lokalizzat fih dinotefuran 196 mg / pyriproxyfen 17.4 mg / permethrin 1429 mg Kull applikatur lokalizzat fih dinotefuran 256 mg / pyriproxyfen 22.7 mg / permethrin 1865 mg Kull applikatur lokalizzat fih dinotefuran 436 mg / pyriproxyfen 38.7 mg / permethrin 3175 mg

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal użu lokalizzat

4.DAQSTAL-PAKKETT

Applikatur lokalizzat 1 3 applikaturi lokalizzati 4 applikaturi lokalizzati 6 applikaturi lokalizzati

12-il applikatur lokalizzat

24 applikatur lokalizzat

48 applikatur lokalizzat

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu lokalizzat.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tużax fuq il-qtates

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar/sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss - Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

Franza

16.NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/13/156/001 (applikatur 1 għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg)

EU/2/13/156/004 (12-il applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 1.5–4 kg) EU/2/13/156/006 (applikatur 1 għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12-il applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (applikatur 1 għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12-il applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (applikatur 1 għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12-il applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (applikatur 1 għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 applikaturi għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12-il applikatur għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 applikatur għal użu lokalizzat għal klieb > 40 kg)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Tikketta tal-applikatur lokalizzat

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Vectra 3D spot-on (1.5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZ(A/I) ATTIV(A/I)

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu lokalizzat.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għal kura tal-annimali biss.

Kummenti