Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Versican Plus DHPPi (canine distemper virus, strain CDV Bio...) – Tikkettar - QI07AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Versican Plus DHPPi
ATC: QI07AD04
Sustanza: canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
Manifattur: Zoetis Belgium SA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxx

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi lijofiliżat u solvent għal sospensjoni għall-injezzjoni għall-klieb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Kull doża (1 ml):

 

 

 

 

 

Lijofiliżat (attenwat ħaj):

Minimu

Massimu

 

Canine distemper virus

103.1

TCID50

105.1

TCID50

 

Canine adenovirus tip 2

103.6

TCID50

105.3

TCID50

 

Canine parvovirus tip 2b

104.3

TCID50

106.6

TCID50

 

Canine parainfluenza virus tip 2

103.1

TCID50

105.1

TCID50

 

Solvent:

 

 

 

 

 

Ilma għall-injezzjonijiet

 

(

Aqua ad iniectabilia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijofiliżat u solvent għal sospensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

 

 

 

25 x doża waħda

 

 

 

 

 

50 x doża waħda

 

 

 

 

 

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel lużu.

10.DATA TA’ SKADENZA

JISKADI {xahar/sena}

Ladarba jitħallat uża fil-pront.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2°C – 8°C).

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/169/001

EU/2/14/169/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Kunjett (lijofiliżat doża waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi – lijofiliżat - għall-klieb

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

DHPPi

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

Doża waħda

4. MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

JISKADI {xahar/sena}

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Kunjett (solvent 1 ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi – solvent - għall-klieb

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

(Aqua ad iniectabilia)

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1 ml

4. MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA’ SKADENZA

JISKADI {xahar/sena}

8. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti