Ypozane (osaterone acetate) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QG04CX90

A.TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-MANIFATTURA RESPONSABBLI

GĦALL-ĦRUĠ F’LOTTIJIET

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ f’lottijiet

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

GĦALL-BEJGĦ DWAR L-UŻU TAL-PROVVISTA

Għandu jigi provvist fuq preskrizzjoni medika biss.

It-titular ta’ din l-awtorizzazzjoni għall-bejgħ għandu jinforma l-Kummissjoni Ewropea dwar il- pjanijiet tal-bejgħ tal-prodott mediċinali awtorizzat b’din id-deċiżjoni.

C.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

GĦALL-BEJGĦ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV

Mhux applikabbli

D.DIKJARAZZJONI TA’ L-LMR

Mhux applikabbli

Kummenti