Ypozane (osaterone acetate) – Tikkettar - QG04CX90

Kontenut tal-Artiklu

PARTIKULARI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA - 1.875 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKU VETERINARJU

Pilloli Ypozane 1.875 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.DIKJARAZZJONI TA’ SUSTANZI ATTIVI U OĦRAJN

Kull pillola tikkuntieni 1.875 mg Osaterone acetate.

3.FORMA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

4.ID-DAQS TAL-PAKKETT

7 pilloli.

5.SPEĊI TARGITTATI

Klieb.

6.INDIKAZZJONI(IJIET)

Trattament ta’ ipertrofija prostatika beninna fil-klieb ta’ sess maskili.

7.METODU U ROTOT TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

8.PERJODU TA’ RTIRAR

Mhux applikabbli

9.TWISSIJA(IJIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

10.DATA TA’ GĦELUQ

EXP {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Mhux applikabbli

12.PREKAWZONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL TA’ SKART, JEKK PREŻENTI

Kull prodott mediku veterinarju mhux użat jew materjal ta’ skart imnissel minn din ix-xorta ta’ prodotti mediċinali veterinarji għandu jiġi mormi skond il-kondizzjonijiet meħtieġa lokalment.

13.IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament ta’ l-annimali biss – għandu jiġi pprovdut biss b’preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM ’IL BOGĦOD MINN FEJN JINTLAĦAQ U MILL-VISTA TAT- TFAL”

Żomm il-bogħod minn fejn jintlaħaq u mill-vista tat-tfal.

15.ISEM U NDIRIZZ TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

EU/2/06/068/001

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

PARTIKULARI MINIMI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-VIŻIKANT

VIŻIKANT - 1.875 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKALI VETERINARJU

Pilloli Ypozane 1.875 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.ISEM TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

VIRBAC S.A.

3.DATA TA’ GĦELUQ

EXP{xahar/sena}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5.IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament ta’ l-annimali biss.

PARTIKULARI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA - 3.75 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Pilloli Ypozane 3.75 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.DIKJARAZZJONI TA’ SUSTANZI ATTIVI U OĦRAJN

Kull pillola tikkuntieni 3.75 mg osaterone acetate

3.FORMA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

4.ID-DAQS TAL-PAKKETT

7 pilloli.

5.SPEĊI TARGITTATI

Klieb.

6.INDIKAZZJONI(IJIET)

Trattament ta’ ipertrofija prostatika beninna fil-klieb ta’ sess maskili.

7.METODU U ROTOT TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

8.PERJODU TA’ RTIRAR

Mhux applikabbli

9.TWISSIJA(IJIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

10.DATA TA’ GĦELUQ

EXP {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Mhux applikabbli

12.PREKAWZONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL TA’ SKART, JEKK PREŻENTI

Kull prodott mediku veterinarju mhux użat jew materjal ta’ skart imnissel minn din ix-xorta ta’ prodotti mediċi veterinarji għandu jiġi mormi skond il-kondizzjonijiet meħtieġa lokalment.

13.IL-KLIEM “GĦATT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament ta’ l-annimali biss – għandu jiġi pprovdut biss b’preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM ’IL BOGĦOD MINN FEJN JINTLAHAQ U MILL-VISTA TAT- TFAL”

Żomm il-bogħod minn fejn jintlaħaq u mill-vista tat-tfal.

15.ISEM U NDIRIZZ TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

EU/2/06/068/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

PARTIKULARI MINIMI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-VIŻIKANTI

VIŻIKANTI - 3.75 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKALI VETERINARJU

Pilloli Ypozane 3.75 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.ISEM TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

VIRBAC S.A.

3.DATA TA’ GĦELUQ

EXP{xahar/sena}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5.IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament ta’ l-annimali biss.

PARTIKULARI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA - 7.5 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKU VETERINARJU

Pilloli Ypozane 7.5 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.DIKJARAZZJONI TA’ SUSTANZI ATTIVI U OĦRAJN

Kull pillola tikkuntieni 7.5 mg osaterone acetate.

3.FORMA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

4.ID-DAQS TAL-PAKKETT

7 pilloli.

5.SPEĊI TARGITTATI

Klieb.

6.INDIKAZZJONI(IJIET)

Trattament ta’ ipertrofija prostatika beninna fil-klieb ta’ sess maskili.

7.METODU U ROTOT TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

8.PERJODU TA’ RTIRAR

Mhux applikabbli

9.TWISSIJA(IJIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

10.DATA TA’ GĦELUQ

EXP {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Mhux applikabbli

12.PREKAWZONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL TA’ SKART, JEKK PREŻENTI

Kull prodott mediku veterinarju mhux użat jew materjal ta’ skart imnissel minn din ix-xorta ta’ prodotti mediċi veterinarji għandu jiġi mormi skond il-kondizzjonijiet meħtieġa lokalment.

13.IL-KLIEM “GĦATT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament ta’ l-annimali biss – għandu jiġi pprovdut biss b’preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM ’IL BOGĦOD MINN FEJN JINTLAĦAQ U MILL-VISTA TAT- TFAL”

Żomm il-bogħod minn fejn jintlaħaq u mill-vista tat-tfal.

15.ISEM U NDIRIZZ TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

EU/2/06/068/003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

PARTIKULARI MINIMI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-VIŻIKANTI

VIŻIKANT - 7.5 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKALI VETERINARJU

Pilloli Ypozane 7.5 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.ISEM TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

VIRBAC S.A.

3.DATA TA’ GĦELUQ

EXP{xahar/sena}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5.IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament ta’ l-annimali biss.

PARTIKULARI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA - 15 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKU VETERINARJU

Pilloli Ypozane 15 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.DIKJARAZZJONI TA’ SUSTANZI ATTIVI U OĦRAJN

Kull pillola tikkuntieni 15 mg osaterone acetate.

3.FORMA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

4.ID-DAQS TAL-PAKKETT

7 pilloli.

5.SPEĊI TARGITTATI

Klieb.

6.INDIKAZZJONI(IJIET)

Trattament ta’ ipertrofija prostatika beninna fil-klieb ta’ sess maskili.

7.METODU U ROTOT TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

8.PERJODU TA’ RTIRAR

Mhux applikabbli

9.TWISSIJA(IJIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-fuljett tal-pakkett qabel l-użu.

10.DATA TA’ GĦELUQ

EXP {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Mhux applikabbli

12.PREKAWZONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL TA’ SKART, JEKK PREŻENTI

Kull prodott mediku veterinarju mhux użat jew materjal ta’ skart imnissel minn din ix-xorta ta’ prodotti mediċi veterinarji għandu jiġi mormi skond il-kondizzjonijiet meħtieġa lokalment.

13.IL-KLIEM “GĦATT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament ta’ l-annimali biss – għandu jiġi pprovdut biss b’preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM ’IL BOGĦOD MINN FEJN JINTLAĦAQ U MILL-VISTA TAT- TFAL”

Żomm il-bogħod minn fejn jintlaħaq u mill-vista tat-tfal.

15.ISEM U NDIRIZZ TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

EU/2/06/068/004

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

PARTIKULARI MINIMI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-VIŻIKANTI

VIŻIKANT - 15 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIKALI VETERINARJU

Pilloli Ypozane 15 mg għall-klieb

Osaterone acetate

2.ISEM TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ

VIRBAC S.A.

3.DATA TA’ GĦELUQ

EXP{xahar/sena}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5.IL-KLIEM “GĦAT-TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament ta’ l-annimali biss.

B. FULJETT TAL-PAKKETT

FULJETT TAL-PAKKETT

YPOZANE

1.ISEM U NDIRIZZ TAT-TITULAR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-BEJGĦ U

T-TITULAR TA’ AWTORIZZAZZJONI GĦALL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ F’LOTTIJIET

Titular ta’ l-awtorizzazzjoni għall-bejgħ u manifattur:

VIRBAC S.A. – 1ère avenue 2065 m – LID– 06516 Carros – France

2.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Pilloli Ypozane 1.875 mg għall-klieb

Pilloli Ypozane 3.75 mg għall-klieb

Pilloli Ypozane 7.5 mg għall-klieb

Pilloli Ypozane 15 mg għall-klieb

Osaterone acetate

3.DIKJARAZZJONI TA’ SUSTANZA(I) ATTIVA(I) W INGREDJENT(I)

IEĦOR(OĦRAJN)

Kull pillola tikkuntieni 1.875 mg, 3.75 mg, 7.5 mg or 15 mg osaterone acetate

4.INDIKAZZJONI(IJIET)

Trattament ta’ ipertrofija prostatika beninna fil-klieb ta’ sess maskili.

5.KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6.REAZZJONIJIET AVVERSI

L-iktar reazzjonijiet avversi komuni rrapurtati huma tibdil ħafif jew temporanju fl-aptit, jew jiżdied (komuni ħafna) jew jonqos (rari ħafna). Kambjamenti fl-imġieba tal-kelb bħal modifikazzjoni fl- attività u jew imġieba aktar soċjevoli huma komuni. Reazzjonijiet avversi oħra bħal ivvomtar transitorju u/jew dijarea, żieda ta’ għatx jew letarġija jistgħu iseħħu inqas komunement. It-tkabbir tal- glandoli tal-ħalib huwa inqas komuni u jista’ jiġi assoċjat mal-lattazzjoni (treddigħ) f’każijiet rari ħafna.

Kien hemm każijiet rari ħafna, wara l-għoti ta’ Ypozane, ta’ effetti sekondarji ta’ bidla fil-pil bħal suf li jaqa’ jew tibdil fis-suf.

Dawn ir-reazzjonijiet avversi kollha huma riversibbli mingħajr trattament speċifiku.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lil kirurgu veterinarju tiegħek.

7.SPEĊI TARGITTATI

Klieb (ta’ sess maskili)

8.DOŻAĠĠ GĦAL KULL SPEĊI, ROTOT U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu orali.

Amministrazzjoni ta’ 0.25 – 0.5 mg osaterone acetate għal kull kilogramm ta’ piż tal-ġisem, darba kuljum, għal 7 ijiem kif imsemmi hawn taħt:

Il-piż tal-kelb

Pilloli YPOZANE biex

Numru ta’ pilloli fil-

Dewmien tat-

 

jiġu amministrati

ġurnata

trattament

 

 

 

 

minn 3 sa 7.5 kg

pillola ta’ 1.875 mg

 

 

 

 

 

 

minn 7.5 sa 15 kg

pillola ta’ 3.75 mg

pillola 1

7 ijiem

 

 

minn 15 sa 30 kg

pillola ta’ 7.5 mg

 

 

 

 

 

 

minn 30 sa 60 kg

pillola ta’ 15 mg

 

 

 

 

 

 

9.PARIR DWAR AMMINISTRAZZJONI KORRETTA

Il-pilloli jistgħu jingħataw jew direttament fil-ħalq jew ma’ l-ikel. Il-bidu ta’ reazzjoni klinika għat- trattament is-soltu tibda tidher fi żmien ġimgħatejn u tippersisti għal mill-inqas 5 xhur wara t- trattament.

Rievalwazzjoni mill-veterinarju għandha sseħħ 5 xhur wara t-trattament jew qabel jekk xi sinjali kliniċi jerġgħu jidhru. Deċiżjoni biex jitwaqqaf f’dan iż-żmien jew aktar tard għandha tkun ibbażata fuq eżaminazzjoni veterinarja b’kunsiderazzjoni tal-profil siewi ta’ riskju tal-mediċina.

Jekk ir-reazzjoni klinika għat-trattament hi konsiderevolment iqsar milli mistenni, rievalwazzjoni tad- dijanjosi hi meħtieġa.

Id-doża massima m’għandiex tkun maqbuża.

10.PERJODU TA’ RTIRAR

Mhux applikabbli.

11.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm ’il bogħod minn fejn jintlaħħqu w mill-vista tat-tfal.

Dan il-prodott mediku veterinarju m’għandux bżonn ta’ kondizzjonijiet speċjali għall-ħażna. Tużax wara d-data ta’ għeluq indikata fuq il-viżikant wara “EXP”

12.TWISSIJA(IJIET) SPEĊJALI

Uża b’kawtela fi klieb b’storja ta’ mard tal-fwied.

Aħsel idejk wara l-amministrazzjoni.

F’każ ta’ inġestjoni aċċidentali minn persuna, fittex parir mediku immedjatament u uri l-fuljett tal- pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

Doża orali waħda ta’ 40 mg osaterone acetate f’umani ta’ sess maskili ġiet segwita minn nuqqas sporadiku fl-ormoni sesswali, riversibbli wara 16-il ġurnata. Ma kien hemm l-ebda effett kliniku.

Fl-annimali tal-laboratorju ta’ sess femminili, l-osaterone acetate jikkawża effetti avversi serji fuq il- funzjonijiet riproduttivi. Għalhekk, nisa ta’ età tat-twellid għandhom jevitaw kuntatt ma’, jew jilbsu ngwanti li jintremew wara li jintużaw, meta jamministraw il-prodott.

13.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL TA’ SKART, JEKK PREŻENTI

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn iżjed. Dawn il- miżuri għandhom jgħinu jipproteġu l-ambjent.

14.DATA META L-FULJETT TAL-PAKKETT ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR :

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju hu disponibbli fuq is-sit ta’ l-internet ta’ l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

15.INFORMAZZJONI OĦRA

Ipertrofija prostatika beninna (IPB) hi konsegwenza naturali ta’ xjuħija. Iktar minn 80% tal-klieb ta’ sess maskili ta’ età l-fuq minn 5 snin huma effettwati. IPB hi żvilupp u tkabbir tal-prostata minħabba l-ormon maskili testosterone. Din tista twassal għal sinjali klinikali mhux speċifiċi multipli bħall- uġigħ addominali, diffikultajiet fl-ippurgar u għemil ta’ l-awrina, demm fl-urina u diżordnijiet lokomottivi.

Belġju

Lussemburgu

VIRBAC BELGIUM S.A.

VIRBAC BELGIUM S.A.

B-3001 Leuven

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 10 47 06 35

Tel: 32 (0) 10 47 06 35

Repubblika Čeka

Ungerija

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

 

Danimarka

Malta

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC S.A.

Profilvej 1

1ère avenue 2065 m – L.I.D

6000 Kolding

F-06516 Carros

Tel: 45 2219 1733

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ġermanja

Olanda

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC NEDERLAND BV

Rögen 20

Postbus 313

D-23843 Bad Oldesloe

NL-3771 AH-Barneveld

Tel: 49 (4531) 805 111

Tel: 31 (0) 342 427 100

Estonja

Norveġja

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

F-06516 Carros

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: margus@zoovet.ee

 

Greċja

Awstrija

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC Österreich GmbH

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

Hildebrandgasse 27

145 65 Agios Stefanos

A-1180 Wien

Athens

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

GREECE

 

Tel: +30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

Spanja

Polonja

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

VIRBAC Sp. o.o.

E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

ul. Puławska 314

Tel: + + 34 93 470 79 40

02-819 Warszawa

Franza

Portugall

VIRBAC

VIRBAC DE Portugal

13ème rue – L.I.D – BP 27

LABORATÓRIOS LDA

F-06517 Carros

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

2710-693 Sintra

 

00 351 219 245 020

Irlanda

Slovenja

VIRBAC Ltd

VIRBAC S.A.

UK-Suffolk IP30 9 UP

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Tel: 44 (0) 1359 243243

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Islanda

Repubblika Slovakka

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italja

Suomi/Finlandja

VIRBAC SRL

VIRBAC S.A.

Via Caldera, 21

1ère avenue 2065 m – L.I.D

I-20153 Milano

F-06516 Carros

Tel: +39 02 40 92 47 1

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ċipru

Svezja

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

VIRBAC S.A.

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

1ère avenue 2065 m – L.I.D

(P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

F-06516 Carros

Tel: +357 24813333

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvja

Renju Unit

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Uusaru 5

UK-Suffolk IP30 9 UP

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: 44 (0) 1359 243243

Tel: + 372 6 709 006

 

E-mail: margus@zoovet.ee

 

Lietuva

Република България

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

F-06516 Carros

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: margus@zoovet.ee

 

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Hrvatska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Kummenti