Zactran (gamithromycin) – Tikkettar - QJ01FA95

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun (50ml/100ml/250ml)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZACTRAN soluzzjoni ta’ 150 mg/ml għal injezzjoni għal bovini, nagħaġ u ħnieżer . Gamithromycin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih 150 mg ta’ gamithromycin,

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

50 ml

100 ml

250 ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Bovini, nagħaġ, ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Bovini u nagħaġ: Għal użu taħt il-ġilda Ħnieżer: Użu għal ġol-muskoli

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim:

Laħam u ġewwieni: Bovini: 64 ġurnata. Nagħaġ: 29 ġurnata. Ħnieżer: 16-il ġurnata

Mhux awtorizzat għal użu f’annimali tal-ħalib li qed jipproduċu l-ħalib għall-konsum uman.

Tużax f’annimali ħbiela li huma intenzjonati li jipproduċu l-ħalib għall-konsum uman fi żmien xahrejn (baqar, erieħ) jew xahar (nagħaġ) mid-data mistennija tat-twelid.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

EXP

Żmien kemm idum tajjeb wara li l-kontenitur jinfetaħ għall-ewwel darba: 28 ġurnata Ladarba jinfetaħ uża sa --/--/--

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett

13.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon France

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun (500 ml)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZACTRAN soluzzjoni ta’ 150 mg/ml għal injezzjoni għal bovini u ħnieżer. Gamithromycin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih 150 mg ta’ gamithromycin,

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

500ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Bovini, ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Bovini: Użu għal taħt il-ġilda Ħnieżer: Użu għal ġol-muskoli

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim:

Laħam u ġewwieni: Bovini: 64 ġurnata. Ħnieżer: 16-il ġurnata.

Mhux awtorizzat li jintuża f'annimali li qed jipproduċu ħalib għall-konsum uman li qed ireddgħu..

Tużax f’baqar u erieħ ħbiela li huma intenzjonati li jipproduċu l-ħalib għall-konsum uman fi żmien xahrejn mid-data mistennija tat-twelid.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

EXP

Żmien kemm idum tajjeb wara li l-kontenitur jinfetaħ għall-ewwel darba: 28 ġurnata Ladarba jinfetaħ uża sa --/--/--

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

13.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon France

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ PPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

KUNJETT, 50 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZACTRAN soluzzjoni ta’ 150 mg/ml għal injezzjoni għal bovini, nagħaġ u ħnieżer. Gamithromycin

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru fih 150 mg ta’ gamithromycin

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

50 ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC (bovini, nagħaġ), IM (ħnieżer).

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Laħam u ġewwieni: Bovini: 64 ġurnata. Nagħaġ: 29 ġurnata. Ħnieżer: 16-il ġurnata. Mhux awtorizzat li jintuża f'annimali li qed jipproduċu ħalib għall-konsum uman.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot

7.DATA TA' SKADENZA

EXP

Jekk infetaħ uża sa --/--/--

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR IMMEDJAT

Kunjett 100 ml, 250 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZACTRAN soluzzjoni ta’ 150 mg/ml għal injezzjoni għal bovini, nagħaġ u ħnieżer. Gamithromycin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih 150 mg ta’ gamithromycin,

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

100 ml

250 ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Bovini, nagħaġ, ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

SC (bovini) IM (ħnieżer)

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim:

Laħam u ġewwieni: Bovini: 64 ġurnata. Nagħaġ: 29 ġurnata. Ħnieżer: 16-il ġurnata. Mhux awtorizzat li jintuża f'annimali li qed jipproduċu ħalib għall-konsum tan-nies.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

EXP

Ladarba jinfetaħ uża sa --/--/--

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

13.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Franza

14.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR IMMEDJAT

Kunjett 500 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZACTRAN soluzzjoni ta’ 150 mg/ml għal injezzjoni għal bovini u ħnieżer. Gamithromycin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih 150 mg ta’ gamithromycin,

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

500 ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Bovini, ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

SC (bovini) IM (ħnieżer)

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim:

Laħam u ġewwieni: Bovini: 64 ġurnata. Ħnieżer: 16-il ġurnata.

Mhux awtorizzat li jintuża f'annimali li qed jipproduċu ħalib għall-konsum tan-nies.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

EXP

Ladarba jinfetaħ uża sa --/--/--

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

13.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F – 69007 Lyon

France

14.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/08/082/003

15.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

Kummenti