Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Tikkettar - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Zulvac 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Sustanza: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Manifattur: Zoetis Belgium SA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun 1 x 100 ml / Kaxxa tal-kartun 1 x 240 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZULVAC 8 Ovis suspensjoni għall-injezzjoni għan-nagħaġ

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Doża waħda ta’ 2 ml fiha:

Virus bluetongue inattivat, serotip 8, strejn BTV-8/BEL2006/02

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

100 ml (50 doża)

240 ml (120 doża)

5.SPEĊI GĦAL X’HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel lużu.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża fil-pront..

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Ipproteġi mid-dawl.

Tagħmlux fil-friża.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss.

Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

L-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-provvista u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju jista’ jiġi pprojibit f’ċerti Stati Membri fit-territorju Kollu tagħhom jew f’parti minnu. Ara l-fuljett ta’

tagħrif għal aktar informazzjoni.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Tikkettatal-kunjett 100 ml/Tikketta tal-kunjett 240 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ZULVAC 8 Ovis suspensjoni għall-injezzjoni għan-nagħaġ

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Doża waħda ta’ 2 ml fiha:

Virus bluetongue inattivat, serotip 8, strejn BTV-8/BEL2006/02

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

4. DAQS TAL-PAKKETT

100 ml (50 doża)

240 ml (120 doża)

5. SPEĊI GĦAL X’HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel lużu.

10. DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża fil-pront..

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Ipproteġi mid-dawl.

Tagħmlux fil-friża.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss.

Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Kummenti