Acticam (meloxicam) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QM01AC06

A.FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

België

B. VOORWAARDEN EN VEREISTEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Op diergeneeskundig voorschrift – UDD.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Niet van toepassing.

Commentaar