Advocate (imidacloprid / moxidectin) - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Advocate
ATC: QP54AB52
Werkzame stof: imidacloprid / moxidectin
Producent: Bayer Animal Health GmbH

Advocate

imidacloprid/moxidectine

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneesmiddel met het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Advocate.

Voor praktische informatie over het gebruik van Advocate dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker.

Wat is Advocate en wanneer wordt het voorgeschreven?

Advocate is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij katten, fretten en honden die lijden aan of risico lopen op gemengde parasitaire infecties (veroorzaakt door verschillende soorten parasieten):

voor de behandeling en preventie van vlooienbesmetting bij katten, fretten en honden;

als onderdeel van de behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (een allergische reactie op vlooienbeten) bij katten en honden;

voor de behandeling van oormijtinfestatie bij katten en honden;

voor de behandeling van schurft bij katten;

voor de behandeling van besmetting met bijtende luizen bij honden;

voor de behandeling van huidziekten veroorzaakt door parasitaire mijten (sarcoptesschurft en demodicose) bij honden;

voor de preventie van hartworm bij katten, fretten en honden;

voor de preventie en behandeling van dirofilariosis (besmetting met de hartwormen Dirofilaria immitis en Dirofilaria repens) bij honden;

voor de preventie en behandeling van longwormen bij honden;

voor de preventie van spirocercosis (een worminfectie die de slokdarm aantast) bij honden;

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

voor de behandeling van infecties met bepaalde gastro-intestinale rondwormen bij katten en honden (zie de bijsluiter voor verdere informatie).

Het middel bevat twee werkzame stoffen: imidacloprid en moxidectine.

Hoe wordt Advocate gebruikt?

Advocate is verkrijgbaar als een ‘spot-on’-oplossing en wordt geleverd in verschillende sterkten en verpakkingen die zijn afgestemd op gebruik bij katten, fretten of honden en op de grootte van het te behandelen dier. Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Advocate wordt bij katten, fretten en honden toegediend met behulp van voorgevulde pipetten. Dit zijn kleine, plastic druppelbuisjes die verkrijgbaar zijn in verschillende maten naargelang van de grootte van het dier, en die zijn voorgevuld met de juiste hoeveelheid Advocate voor één behandeling. De inhoud van een volle pipet wordt tussen de haren van de vacht aangebracht op de huid van het dier. Bij katten en fretten wordt het middel aangebracht in de nek ter hoogte van de schedelbasis. Bij honden wordt Advocate toegediend tussen de schouderbladen achter de kop van het dier, maar bij grote honden (zwaarder dan 25 kg) moet het middel op drie tot vier plaatsen op de rug tussen schouder en staartbasis worden aangebracht, terwijl de hond rechtop staat.

De dosis en de frequentie van de toediening hangen af van de reden voor het gebruik van Advocate en of het wordt gebruikt voor katten, fretten of honden; zie de bijsluiter voor gedetailleerde informatie over de dosering en de duur van de behandeling.

Hoe werkt Advocate?

Imidacloprid is van invloed op bepaalde specifieke receptoren (nicotinerge acetylcholinereceptoren) in het zenuwstelsel van luizen en vlooien, waardoor deze verlamd raken en doodgaan.

Moxidectine verlamt en doodt nematoden en hartwormen door in te werken op de manier waarop signalen tussen zenuwcellen worden doorgegeven (neurotransmissie) in het zenuwstelsel van de parasieten.

Hoe is Advocate onderzocht?

Eerst werd laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar de werking van Advocate tegen de specifieke parasieten. Daarna werd de werkzaamheid bevestigd door middel van een aantal veldstudies bij honden en katten, die op verschillende Europese geografische locaties werden uitgevoerd. Er werden honden en katten van uiteenlopende rassen, leeftijden en gewicht behandeld. Zowel in de VS als in Europa zijn veldstudies naar hartworm bij honden uitgevoerd. De werkzaamheid werd beoordeeld door op verschillende tijdstippen na de behandeling het aantal levende parasieten te meten. Er werden tevens werkzaamheidsstudies bij fretten uitgevoerd.

Welke voordelen bleek Advocate tijdens de studies te hebben?

Uit de resultaten van het laboratorium- en veldonderzoek bij katten, fretten en honden bleek Advocate werkzaam te zijn wanneer het wordt gebruikt zoals beschreven in de bijsluiter (zie “Wat is Advocate en wanneer wordt het voorgeschreven?” hierboven of de bijsluiter voor verdere informatie).

Welke risico’s houdt het gebruik van Advocate in?

De meest voorkomende bijwerkingen, zowel bij katten als bij honden, zijn lokale reacties op de plaats van toediening, zoals voorbijgaande jeuk, en in zeldzame gevallen een vettige vacht en roodheid van

de huid, heel soms ook braken. Deze symptomen verdwijnen zonder verdere behandeling. Wanneer het dier zich likt op de plaats van toediening, kan het een korte tijd kwijlen en kunnen er symptomen optreden zoals verlies van spiercoördinatie, bibberen, abnormale ademhaling en/of braken.

Hoewel er geen bevestiging van bijwerkingen bij fretten is verkregen, kunnen zich in zeldzame gevallen soortgelijke bijwerkingen bij deze dieren voordoen.

Bij honden en katten die minder dan 1 kg en fretten die minder dan 0,8 kg wegen, mag Advocate alleen worden toegediend na zorgvuldige afweging door de dierenarts.

Advocate mag niet worden gebruikt bij katjes jonger dan negen weken en bij puppy's jonger dan zeven weken.

Advocate mag evenmin worden gebruikt bij honden waarbij klasse 4 voor hartworm is geconstateerd.

Advocate is verkrijgbaar in verschillende sterkten en pipetgrootten die zijn afgestemd op gebruik bij katten, fretten of honden. Het is van groot belang dat de voor katten bestemde middelen alleen bij katten worden gebruikt en de voor honden bestemde middelen alleen bij honden. Bij fretten mag alleen “Advocate spot-on oplossing voor kleine katten en fretten” worden gebruikt. Advocate mag niet voor andere diersoorten worden gebruikt.

Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de beperkende voorwaarden.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

Huidcontact met de inhoud van de pipet moet worden vermeden en u mag het dier na de behandeling niet strelen of kammen tot de plaats van toediening is opgedroogd. Tijdens het toedienen van Advocate mag u niet roken, eten of drinken en na gebruik dient u uw handen grondig te wassen. Bij onbedoelde blootstelling moeten de ogen onmiddellijk met veel water worden gespoeld of moet de huid met zeep en water worden gewassen.

Mensen met een bekende overgevoeligheid voor benzylalcohol, imidacloprid of moxidectine dienen het middel met de nodige voorzichtigheid toe te dienen.

Aangezien het oplosmiddel in Advocate bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte oppervlakken kan aantasten, dient contact met deze materialen te worden vermeden.

Waarom is Advocate goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Advocate groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren.

Overige informatie over Advocate

De Europese Commissie heeft op 2 april 2003 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Advocate verleend.

Het volledige EPAR voor Advocate is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Voor meer informatie over de behandeling met Advocate dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in juli 2015.

Commentaar