Naam van geneesmiddel - C

Diersoorten Naam van geneesmiddel ATC Werkzame stof Producent
Honden Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
KattenHonden Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Varkens (gelten en zeugen)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Honden Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Honden Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial