Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Cardalis
ATC: QC09BA07
Werkzame stof: benazepril hydrochloride /spironolactone
Producent: Ceva Santé Animale

Inhoud van artikel

A.FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois 22600 Loudeac France

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Germany

In de gedrukte bijsluiter van het geneesmiddel dienen de naam en het adres van de fabrikant die verantwoordelijk is voor vrijgifte van de desbetreffende partij te zijn opgenomen.

B.VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, INCLUSIEF BEPERKINGEN, TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneesmiddel op voorschrift.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’S)

Niet van toepassing

Commentaar