Cortavance (hydrocortisone aceponate) – Etikettering - QD07AC

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doosje met een 31 ml flacon

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CORTAVANCE 0,584 mg/ml huidspray, oplossing voor honden

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Hydrocortisonaceponaat 0,584 mg/ml

Bevat geen conserveringsmiddel.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Huidspray, oplossing.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

31 ml

5.DIERSOORT

Hond.

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Cutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJD

Niet van toepassing.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Na het openen tot uiterlijk 6 maanden gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Geen.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: zie de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANKRIJK

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/06/069/002

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

LOT : {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doosje met een 76 ml flacon

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CORTAVANCE 0,584 mg/ml huidspray, oplossing voor honden

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Hydrocortisonaceponaat 0,584 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Huidspray, oplossing.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

76 ml

5. DIERSOORT

Hond.

6. INDICATIE(S)

Symptomatische behandeling van inflammatoire en jeukende dermatosen bij honden.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Cutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Na het openen tot uiterlijk 6 maanden gebruiken.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Geen.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: zie de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANKRIJK

16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/06/069/001

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

LOT : {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon met 76 ml

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CORTAVANCE 0,584 mg/ml huidspray oplossing voor honden

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Hydrocortisonaceponaat 0,584 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Huidspray, oplossing.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

76 ml

5. DIERSOORT

Hond.

6. INDICATIE(S)

Symptomatische behandeling van inflammatoire en jeukende dermatosen bij honden.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Cutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na het openen tot uiterlijk 6 maanden gebruiken.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Geen.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANKRIJK

16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/06/069/001

17. PARTIJNUMMER

LOT : {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon met 31 ml

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CORTAVANCE 0,584 mg/ml huidspray oplossing voor honden

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Hydrocortisonaceponaat 0,584 mg/ml

Bevat geen conserveringsmiddel.

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

31 ml

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

Cutaan gebruik.

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na het openen tot uiterlijk 6 maanden gebruiken.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar