Dutch
Kies uw taal

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Werkzame stof: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Producent: Merial

EURICAN HERPES 205

EPAR-samenvatting voor het publiek

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport. Doel ervan is uit te leggen hoe de op studies gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.

Wat is Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 is een emulsie voor injectie samengesteld uit een poeder en een oplosmiddel. Eurican Herpes 205 bevat de werkzame stof caniene herpesvirusantigenen (stam F205) in een dosis van 0,3 tot 1,75 µg.

Wanneer wordt Eurican Herpes 205 voorgeschreven?

Eurican Herpes 205 wordt gebruikt voor immunisatie van drachtige teven ter preventie van sterfte, klinische verschijnselen en letsel bij pups als gevolg van infecties met het caniene herpesvirus tijdens de eerste levensdagen.

Eurican Herpes 205 wordt toegediend als twee subcutane (onder de huid) doses van 1 ml. De eerste injectie wordt toegediend wanneer de teef loops is of 7–10 dagen na de dekdatum. De tweede injectie wordt 1 tot 2 weken voor de verwachte werpdatum toegediend. De teef moet bij elke dracht opnieuw volgens hetzelfde schema worden gevaccineerd.

Hoe werkt Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 bevat kleine hoeveelheden caniene herpesvirusantigenen. Wanneer deze worden geïnjecteerd, helpt deze geringe blootstelling het afweersysteem van de hond antistoffen tegen het caniene herpesvirus te vormen en dit virus onschadelijk te maken. Als ze eenmaal gevaccineerd zijn, geven de teven via het colostrum (de eerste moedermelk) deze antistoffen door aan de pups. Wanneer de pups in hun latere leven aan het caniene herpesvirus wordt blootgesteld, worden ze niet geïnfecteerd of verloopt bij hen de infectie veel minder ernstig. Eurican Herpes 205 is bedoeld om de pups in de eerste paar levensdagen tegen deze infectie te beschermen.

Hoe is Eurican Herpes 205 onderzocht?

Eurican Herpes 205 is in drie laboratoriumonderzoeken en twee veldonderzoeken onderzocht. In één veldonderzoek werd de serologische reactie (antistofvorming) gemeten. In het andere onderzoek werd onderzocht of het mogelijk was om na vaccinatie in een geïnfecteerde kennel met de teven te fokken. In het eerste laboratoriumonderzoek werd onderzocht welke dosis nodig was om bescherming te bieden. Het tweede onderzoek werd uitgevoerd om aan te tonen in hoeverre pups van gevaccineerde teven beschermd waren tegen het caniene herpesvirus. In dit onderzoek werd dieren die met Eurican

Herpes 205 waren gevaccineerd, vergeleken met dieren die niet waren gevaccineerd (controles). Dit laatste onderzoek heeft aangetoond dat er evenveel antistoffen worden gevormd bij teven die gevaccineerd worden wanneer ze loops zijn, als bij teven waarbij de vaccinatie 7–10 dagen na dekking plaatsvindt.

Welke voordelen bleek Eurican Herpes 205 tijdens de studies te hebben?

Aangetoond is dat Eurican Herpes 205 een goede bescherming biedt tegen het caniene herpesvirus. In het onderzoek dat werd uitgevoerd om de bescherming van pups (van gevaccineerde teven) tegen het caniene herpesvirus aan te tonen, bleek dat meer dan 80% van de pups van gevaccineerde teven overleefde.

Welke bijwerkingen heeft Eurican Herpes 205?

Bij maximaal 10% van de dieren kan injectie met Eurican Herpes 205 tijdelijk oedeem (vochtophoping onder de huid) op de injectieplaats veroorzaken. Deze bijwerking verdwijnt doorgaans binnen één week. In zeldzame gevallen kunnen zich overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) voordoen die behandeling noodzakelijk maken.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

Eurican Herpes 205 bevat minerale olie. Accidentele (onbedoelde) injectie kan hevige pijn en zwelling veroorzaken, in het bijzonder in geval van injectie in een gewricht of vinger – wat in zeldzame gevallen kan leiden tot het verlies van de betreffende vinger. In geval van accidentele injectie moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd, zelfs indien slechts een minimale hoeveelheid is geïnjecteerd. Zorg ervoor dat de bijsluiter wordt meegenomen naar de arts. Als de pijn langer dan 12 uur na het eerste medische onderzoek aanhoudt, moet opnieuw een arts worden geraadpleegd.

Waarom is Eurican Herpes 205 goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruikt (CVMP) is tot de conclusie gekomen dat de voordelen van Eurican Herpes 205 groter zijn dan de risico’s ervan voor het immuniseren van gezonde teven tegen het caniene herpesvirus. Het CVMP heeft de aanbeveling gedaan een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Eurican Herpes 205. Een overzicht van de voordelen en risico’s vindt u in deel 6 van dit EPAR.

Overige informatie over Eurican Herpes 205:

De Europese Commissie heeft op 26 maart 2001 een in de gehele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Eurican Herpes 205 verleend aan Merial. Op het etiket op de verpakking staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op recept verkrijgbaar is.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 11-2006.

Commentaar