Dutch
Kies uw taal

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Werkzame stof: inactivated influenza-A virus / swine
Producent: Merial S.A.S.; 

A. FABRIKANTVAN HET BIOLOGISCH WERKZAME BESTANDDEEL EN FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant van de biologisch werkzame bestanddelen

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Duitsland

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Duitsland

B. VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, INCLUSIEF BEPERKINGEN, TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Het werkzame bestanddeel, zijnde van biologische oorsprong, bedoeld om een actieve immuniteit te bewerkstelligen valt buiten de strekking van Verordening (EEG) nr 470/2009.

De hulpstoffen (de adjuvantia inbegrepen) vermeld in paragraaf 6.1 van de SPC zijn ofwel toegestane stoffen waarvoor tabel 1 van de Bijlage van Verordening (EU) Nr 37/2010 van de Commissie aangeeft dat geen MRLs nodig zijn ofwel beschouwd als zijnde niet vallend onder de strekking van Verordening (EEG) nr 470/2009, wanneer gebruikt zoals in dit diergeneesmiddel.

Commentaar