Dutch
Kies uw taal

MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QI01AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: MS-H Vaccine
ATC: QI01AE03
Werkzame stof: Mycoplasma synoviae strain MS-H
Producent: Pharmsure Ltd

A. FABRIKANT VAN HET DE BIOLOGISCH WERKZAME BESTANDDEL EN FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant van het biologisch werkzame bestanddeel

Glenorie Manufacturing Facility

Bioproperties Pty Ltd

11-13 Moores Rd, Glenorie, NSW, 2157

Australië

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Pharmsure International Ltd

Unit 9, Moorlands Trading Estate,

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Verenigd Koninkrijk

B. VOORWAARDEN EN VEREISTEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Daar het werkzame bestanddeel van biologische oorsprong is, bedoeld om actieve immuniteit te bewerkstelligen, valt het buiten de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 470/2009.

De onderdelen van de hulpstoffen vermeld in rubriek 6.1 van de SPC zijn ofwel toegestane stoffen waarvoor tabel 1 van de bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie aangeeft dat geen MRL’s vereist zijn, ofwel worden beschouwd als niet vallend onder de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 470/2009 wanneer gebruikt zoals in dit diergeneesmiddel.

Commentaar