Masivet (masitinib mesylate) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QL01XE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Masivet
ATC: QL01XE90
Werkzame stof: masitinib mesylate
Producent: AB Science S.A.

Inhoud van artikel

A.FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Frankrijk

B.VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneeskundig product onderworpen aan een voorschrift.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN

Niet van toepassing.

Commentaar