Masivet (masitinib mesylate) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QL01XE90

A.FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Frankrijk

B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneeskundig product onderworpen aan een voorschrift.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN

Niet van toepassing.

Commentaar