Meloxidolor (meloxicam) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QM01AC06

A.FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nederland

B. VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN, TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’S)

Het werkzame bestanddeel in Meloxidolor is een toegelaten bestanddeel zoals beschreven in tabel 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr 37/2010 van de Commissie:

Farmacologisch

Indicator

Diersoort

MRL’s

Te

Overige

Therapeutische

werkzame

residu

 

 

onderzoeken

bepalingen

klasse

substantie

 

 

 

weefsel

 

 

Meloxicam

Meloxicam

Runderen,

20 μg/kg

Spier

Niet

Anti-inflammatoire

 

 

geiten,

65 μg/kg

Lever

ingevuld

geneesmiddelen/

 

 

varkens,

65 μg/kg

Nieren

 

Niet- steroïde anti-

 

 

konijn,

 

 

 

inflammatoire

 

 

paarden

 

 

 

geneesmiddelen

 

 

Runderen,

15 μg/kg

Melk

 

 

 

 

geiten

 

 

 

 

De niet werkzame bestanddelen vermeld in rubriek 6.1 van de SPC zijn of toegelaten bestanddelen waarvoor tabel 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr 37/2010 van de Commissie indiceert dat er geen MRLs nodig zijn of worden beschouwd als zijnde niet vallend onder de strekking van Verordening (EEG) nr 470/2009 indien gebruikt zoals in dit product.

Commentaar