Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Werkzame stof: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Producent: Intervet International BV

Inhoud van artikel

A.FABRIKANT VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME BESTANDDELEN EN FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant van de biologisch werkzame bestanddelen

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

B.VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneesmiddel op voorschrift.

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Niet van toepassing.

Commentaar