Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Osurnia
ATC: QS02CA90
Werkzame stof: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Producent: Elanco Europe Ltd

Inhoud van artikel

A.FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Argenta Dundee Limited,

Kinnoull Road,

Dunsinane Industrial Estate ,

Dundee

DD2 3XR,

Verenigd Koninkrijk

B.VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneesmiddel op voorschrift.

C.VERMELDING VAN MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s)

Niet van toepassing.

Commentaar