Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Etikettering - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Werkzame stof: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Producent: Merial

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met suspensie

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Parvoduk suspensie voor injectie voor muskuseenden

2.GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDEEL

Eén gereconstitueerde dosis van 0,2 ml bevat:

2,6-4,8 log10 CCID50

Levend geattenueerd muskuseend parvovirus stam GM 199....................................

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 500 doses

2500 doses

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Muskuseenden.

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: Nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na reconstitueren te gebruiken binnen 4 uur.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C.

Vrijwaren tegen bevriezing.

Bescherm tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrijk

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met suspendeervloeistof

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Parvoduk suspendeervloeistof voor injectie voor muskuseenden

2. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDEEL

Gebufferde zoutoplossing.

3. FARMACEUTISCHE VORM

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 500 doses

2500 doses

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Muskuseenden.

6. INDICATIE(S)

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Wachttermijn: Nul dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren onder 25 °C.

Vrijwaren tegen bevriezing.

Bescherm tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrijk

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon met suspensie

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Parvoduk suspensie

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Levend geattenueerd muskuseend parvovirus.

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

500 doses

2500 doses

4.TOEDIENINGSWEG

SC

5.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: nul dagen.

6.PARTIJNUMMER

Lot

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na reconstitueren te gebruiken binnen 4 uur.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Zak met suspendeervloeistof

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Suspendeervloeistof voor Parvoduk suspensie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDEEL

Gebufferde zoutoplossing.

3. FARMACEUTISCHE VORM

4. VERPAKKINGSGROOTTE

500 doses

2500 doses

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Muskuseenden.

6. INDICATIE

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Wachttermijn: Nul dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren onder 25 °C.

Vrijwaren tegen bevriezing.

Bescherm tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrijk

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

Commentaar