Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Werkzame stof: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Producent: Merial

Inhoud van artikel

PUREVAX RCPCH FELV

EPAR-samenvatting voor het publiek

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan is uit te leggen hoe de op studies gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.

Wat is Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV is een vaccin dat de volgende werkzame stoffen bevat:

levend verzwakt felien rhinotracheïtis herpesvirus (stam FHV F2),

antigenen van het geïnactiveerde (gedode) calicivirus (stammen FCV 431 en G1),

levende verzwakte Chlamydophila felis (stam 905),

levend verzwakt felien panleukopenievirus (PLI IV),

felien leukemievirus (FeLV) recombinant kanariepokkenvirus (vCP97).

Purevax RCPCh FeLV is een lyofilisaat (gevriesdroogde korrels) en oplosmiddel waarvan een suspensie voor injectie wordt gemaakt.

Wanneer wordt Purevax RCPCh FeLV voorgeschreven?

Purevax RCPCh FeLV wordt gebruikt om katten van 8 weken en ouder te vaccineren tegen de volgende ziekten:

feliene virale rhinotracheïtis (en griepachtige ziekte veroorzaakt door een herpesvirus),

feliene calicivirose (een griepachtige ziekte met ontsteking van de mond veroorzaakt door een calicivirus),

chlamydiose (een griepachtige ziekte veroorzaakt door de bacterie C. felis),

feliene panleukopenie (een ernstige, door een parvovirus veroorzaakte ziekte die gepaard gaat met bloederige diarree),

feliene leukemie (een ziekte die het immuunsysteem aantast en die veroorzaakt wordt door een retrovirus).

Het vaccin helpt de symptomen van de ziekten te verminderen. Tevens vermindert het de uitscheiding van virussen in geval van infectie met het calicivirus. Ook kan het vaccin voorkomen dat katten aan panleukopenie doodgaan en dat FeLV in het bloed achterblijft.

Na de bereiding van Purevax RCPCh FeLV wordt er 1 ml onder de huid geïnjecteerd. De eerste injectie moet worden toegediend aan katten van ten minste acht weken oud, met drie tot vier weken later een tweede injectie. Als de kat hoge concentraties antilichamen van zijn

moeder heeft meegekregen, moet de eerste vaccinatie worden uitgesteld tot de leeftijd van 12 weken. De kat moet voor alle bestanddelen één jaar na de eerste vaccinatiekuur opnieuw worden gevaccineerd, vervolgens elk jaar voor rhinotracheïtis, calicivirose, chlamydiose en feliene leukemie, en elke drie jaar voor panleukopenie.

Hoe werkt Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) te ‘leren’ hoe het zich tegen ziekten moet verdedigen. Purevax RCPCh FeLV bevat kleine hoeveelheden verzwakte of gedode virussen en bacteriën die de hierboven genoemde ziekten veroorzaken, en twee genen van FeLV, genaamd env en gag, die met gebruikmaking van ‘recombinant-DNA-techniek’ in een ander vectorvirus (drager), het kanariepokkenvirus, zijn ingebracht. Kanariepokkenvirussen verspreiden of vermenigvuldigen zich niet bij katten, maar produceren wel eiwitten op basis van de FeLV-genen.

Wanneer het vaccin aan een kat wordt toegediend, herkent het immuunsysteem de verzwakte of gedode virussen, de FeLV-eiwitten en de verzwakte bacteriën als 'lichaamsvreemd' en maakt het er antilichamen tegen aan. Na de vaccinatie is het immuunsysteem voortaan in staat sneller antilichamen aan te maken wanneer het opnieuw aan de virussen of bacteriën wordt blootgesteld. De antilichamen helpen bescherming te bieden tegen de door deze virussen of bacteriën veroorzaakte ziekten. Wanneer de kat in zijn latere leven aan een van deze virussen wordt blootgesteld, wordt hij niet geïnfecteerd of verloopt de infectie minder ernstig.

Hoe is Purevax RCPCh FeLV onderzocht?

De werkzaamheid van Purevax RCPCh FeLV is beoordeeld in diverse onderzoeken onder laboratoriumomstandigheden waarbij katten werden gevaccineerd en vervolgens geïnfecteerd met het virulente (ziekmakende) herpesvirus, calicivirus, C. felis, parvovirus of leukemievirus. In veldonderzoeken naar Purevax RCPCh FeLV werden het basisvaccinatieschema (twee injecties met een tussenpoos van 3-4 weken) en de herhalingsvaccinatie (slechts één injectie) beoordeeld. In deze onderzoeken werden jonge en volwassen katten van diverse rassen beoordeeld, maar geen jonge kittens. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was de concentratie antilichamen in het bloed tegen de virussen en bacteriën in het vaccin, met uitzondering van de FeLV-component, waarvan de werkzaamheid ter voorkoming van infecties al in eerdere onderzoeken was aangetoond.

Welke voordelen bleek Purevax RCPCh FeLV tijdens de studies te hebben?

Onder laboratoriumomstandigheden bleek Purevax RCPCh FeLV bescherming te bieden tegen de hierboven genoemde ziekten. In het veldonderzoek van de basisvaccinatie was er sprake van een toename van antilichamen tegen felien rhinotracheïtis herpesvirus, calicivirus en feliene panleukopenievirussen. Er kon geen toename van antilichamen tegen C. felis worden aangetoond vanwege de hoge concentraties antilichamen bij de katten aan het begin van het onderzoek. In het onderzoek waarin de herhalingsvaccinatie werd beoordeeld, bleven de concentraties antilichamen tegen rhinotracheïtis herpesvirus, calicivirus, feliene panleukopenievirussen en C. felis met een hoge concentratie stabiel of namen iets toe.

Welke risico’s houdt het gebruik van Purevax RCPCh FeLV in?

Soms ontwikkelen de katten een voorbijgaande apathie (verlies van interesse in de omgeving) en anorexie (verlies van eetlust), alsook hyperthermie (een verhoogde lichaamstemperatuur) die een of twee dagen aanhoudt. Er kan een plaatselijke reactie op de injectieplaats optreden, met lichte pijn bij aanraking, jeuk of oedeem (zwelling), die binnen een of twee weken is

verdwenen. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Purevax RCPCh FeLV. Purevax RCPCh FeLV mag niet worden gebruikt bij drachtige katten.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

In geval van onbedoelde zelfinjectie is onmiddellijke medische hulp geboden. Toon de bijsluiter of het etiket aan de behandelende arts. Mensen met een verzwakt afweersysteem mogen het vaccin niet hanteren. Als er bij deze mensen zelfinjectie met een levend chlamydiavaccin plaatsvindt, informeer dan de arts hierover.

Waarom is Purevax RCPCh FeLV goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Purevax RCPCh FeLV groter zijn dan de risico´s ervan voor de actieve immunisatie van katten van acht weken of ouder tegen de hierboven genoemde ziekten. Het Comité heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Purevax RCPCh FeLV. Een overzicht van de voordelen en de risico´s vindt u in module 6 van dit EPAR.

Overige informatie over Purevax RCPCh FeLV:

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2005 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Purevax RCPCh FeLV verleend aan MERIAL.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt op 25-01-2008.

Commentaar