Dutch
Kies uw taal

Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Werkzame stof: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Producent: Merial

PUREVAX RCPCH

EPAR-samenvatting voor het publiek

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan is uit te leggen hoe de op studies gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.

Wat is Purevax RCPCh?

Purevax RCPCh is een vaccin dat de volgende werkzame stoffen bevat:

levend verzwakt feliene rhinotracheïtis herpesvirus (stam FHV F2),

antigenen van het geïnactiveerde (gedode) calicivirus (stammen FCV 431 en G1),

levende verzwakte Chlamydophila felis (stam 905),

levend verzwakt feliene panleukopenievirus (PLI IV).

Purevax RCPCh is een lyofilisaat (gevriesdroogde korrels) en oplosmiddel waarvan een suspensie voor injectie wordt gemaakt.

Wanneer wordt Purevax RCPCh voorgeschreven?

Purevax RCPCh wordt gebruikt om katten van 8 weken en ouder te vaccineren tegen de volgende ziekten:

feliene virale rhinotracheïtis (een griepachtige ziekte veroorzaakt door een herpesvirus),

feliene calicivirosis (een griepachtige ziekte met ontsteking van de mond, die wordt veroorzaakt door een calicivirus),

chlamydiosis (een griepachtige ziekte veroorzaakt door de bacterie C. felis),

feliene panleukopenie (een ernstige ziekte die tot bloedige diarree leidt en door een

parvovirus wordt veroorzaakt).

Het vaccin helpt de symptomen van de ziekten te verminderen. Tevens vermindert het de uitscheiding van virussen in geval van infectie met het calicivirus. Ook kan het vaccin voorkomen dat katten aan panleukopenie doodgaan.

Na de bereiding van Purevax RCPCh wordt er 1 ml onder de huid geïnjecteerd. De eerste injectie dient te worden gegeven aan katten die minstens acht weken oud zijn, met een tweede injectie drie tot vier weken later. Als de kat hoge concentraties antilichamen van zijn moeder heeft meegekregen, dient de eerste injectie pas op een leeftijd van 12 weken plaats te vinden. De kat dient een jaar na de eerste vaccinatiekuur opnieuw voor alle componenten te worden gevaccineerd, en daarna elk jaar voor rhinotracheïtis, calicivirosis en chlamydiosis, en elke drie jaar voor panleukopenie.

Hoe werkt Purevax RCPCh?

Purevax RCPCh is een vaccin. Vaccins werken doordat ze het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) ‘leren’ om zichzelf tegen zieken te verdedigen. Purevax RCPCh bevat kleine hoeveelheden van levende verzwakte dan wel gedode virussen en bacteriën die bovenstaande ziekten veroorzaken.

Wanneer het vaccin aan een kat wordt toegediend, herkent het immuunsysteem de levende verzwakte of gedode virussen en de levende verzwakte bacterie als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het er antilichamen tegen aan. In het vervolg is het immuunsysteem nu in staat om sneller antistoffen te produceren als het opnieuw aan de virussen of bacterie wordt blootgesteld. De antistoffen bieden bescherming tegen de ziekten die door deze virussen of bacterie worden veroorzaakt. Als de katten later in het leven aan deze virussen worden blootgesteld, zullen ze niet geïnfecteerd worden of een minder ernstige infectie krijgen.

Hoe is Purevax RCPCh onderzocht?

De werkzaamheid van Purevax RCPCh is beoordeeld in diverse onderzoeken onder laboratoriumomstandigheden waarbij katten met virulent herpesvirus, calicivirus, C. felis of parvovirus werden gevaccineerd en geïnfecteerd. In de veldstudies met Purevax RCPCh werden het basale vaccinatieschema (2 injecties met een tussenpoos van 3-4 weken) en de herhalingsvaccinatie (slechts een injectie) onderzocht. In deze onderzoeken werden jonge en volwassen katten van verschillende rassen opgenomen, maar geen jonge kittens. De belangrijkste maat voor werkzaamheid was de spiegel van antistoffen in het bloed tegen de virussen en bacterie in het vaccin.

Welke voordelen bleek Purevax RCPCh tijdens de studies te hebben?

Onder de laboratoriumomstandigheden bleek Purevax RCPCh bescherming te bieden tegen de hierboven genoemde ziekten. In het veldonderzoek van de basisvaccinatie was er sprake van een toename van antilichamen tegen felien rhinotracheïtis herpesvirus, calicivirus en feliene panleukopenievirussen. Er kon geen toename van antilichamen tegen C. felis worden aangetoond vanwege de hoge concentraties antistoffen bij de katten aan het begin van het onderzoek. In het onderzoek waarin de herhalingsvaccinatie werd beoordeeld, bleven de concentraties antilichamen tegen rhinotracheïtis herpesvirus, calicivirus, feliene panleukopenievirussen en C. felis met een hoge concentratie stabiel of namen iets toe.

Welke risico’s houdt het gebruik van Purevax RCPCh in?

Soms ontwikkelen de katten een voorbijgaande apathie (verlies van interesse in de omgeving) en anorexie (verlies van eetlust), alsook hyperthermie (een verhoogde lichaamstemperatuur) die een of twee dagen aanhoudt. Er kan een plaatselijke reactie op de injectieplaats optreden, met lichte pijn bij aanraking, jeuk of oedeem (zwelling), die binnen een of twee weken is verdwenen. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Purevax RCPCh.

Purevax RCPCh mag niet worden gebruikt bij drachtige katten.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

In geval van onbedoelde zelfinjectie is onmiddellijke medische hulp geboden. Toon de bijsluiter of het etiket aan de behandelende arts. Mensen met een verzwakt afweersysteem mogen het vaccin niet hanteren. Als er bij deze mensen zelfinjectie met een levend chlamydiavaccin plaatsvindt, informeer dan de arts hierover.

Waarom is Purevax RCPCh goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Purevax RCPCh groter zijn dan de risico´s ervan voor de actieve immunisatie van katten van acht weken of ouder tegen de hierboven genoemde ziekten. Het Comité heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van PurevaxRCPCh. Een overzicht van de voordelen en risico’s vindt u in module 6 van dit EPAR.

Overige informatie over Purevax RCPCh:

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2005 een voor de hele Europese Unie geldende vergunning voor het in de handel brengen van Purevax RCPCh verleend aan MERIAL.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt op 25-01-2008.

Commentaar