Quadrisol (vedaprofen) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - QM01AE90

Inhoud van artikel

A.FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIE

B.VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN HET GEBRUIK

Diergeneesmiddel op voorschrift

C.VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRLs)

Het werkzame bestanddeel van Quadrisol is toegestaan, zoals vermeld in tabel 1 van de bijlage van Verordening (EU) Nr 37/2010 van de Commissie:

Farmacologisch

Indicator-

Diersoort

MRLs

Te onderzoeken

Overige

werkzame substantie(s)

residu

 

 

weefsels

bepalingen

Vedaprofen

Vedaprofen

Equidae

1000 µg/kg

Nier

 

 

 

 

100 µg/kg

Lever

 

 

 

 

50 µg/kg

Spier

 

 

 

 

20 µg/kg

Vet

 

De hulpstoffenvermeld in rubriek 6.1 van de SPC zijn ofwel toegestane bestanddelen waarvoor tabel 1 van de bijlage van Verordening (EU) Nr 37/2010 aangeeft dat geen MRLs vereist zijn, of worden beschouwd als zijnde niet vallend onder het toepassingsgebied van Verordening (EC) Nr 470/2009 wanneer gebruikt zoals in dit diergeneesmiddel.

Commentaar